aktuális
     archívum
     igazgatói köszöntő
     tanáraink
     diákjaink
     digiévkönyv 2005-2006
     diákmunkák
     iskolánk életéből
     letölthető dokumentumok
     versenyfeladatok
     képgaléria
     versenyek, eredmények
     elérhetőség
     diákönkormányzat
     könyvtár
     Földváry-krónika
     szakkörök, csoportok

Facebook megosztás
hírlevél feliratkozás
Név
E-mail


AKTUÁLIS

EZ A HONLAP ELAVULT!!!! (2022.04.21.)

EZ A HONLAP ELAVULT!!!!!

AZ ALÁBBI LINKEN TEKINTHETŐ MEG AZ AKTUÁLIS HONLAP!

Kapcsolódó link: http://foldvary-vac.edu.huÚJ HONLAP (2019.10.16)
ELÉRHETSŐÉGEINK:

Az iskola címe: 2600 Vác, Nagymező utca 14.Intézményvezető: Pallaginé Nagy Ágnes

Tel.: +36 27/502 531

E-mail: igazgato@foldvaryvac.hu

Iskolatitkárok:

Tel.: +36 27/315-297

Mobil: +36 30/711-4156

E-mail: titkarsag@foldvaryvac.hu


VÁCI TANKERÜLETI KÖZPONTAdatvédelmi tisztviselők:

1. Dr. Kéri Ádám

2. Dr. Kéri Szonja

3. Dr. Gál Andrea


Fő adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Kéri Ádám

Email: vac.adatvedelem@kk.gov.hu

Levelezési cím: Váci Tankerületi Központ, 2600 Vác dr. Csányi László krt. 45.ÚJ HONLAPUNK AZ ALÁBBI LINKEN KATTINTVA ÉRHETŐ EL.

Kapcsolódó link: http://foldvary-vac.edu.huIntézményvezet?i felhívás (2019.10.15)
Emberi Erőforrások Minisztere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Váci Földváry Károly Általános Iskola

Intézményvezető(magasabb vezető) beosztás ellátására.

A felhívás az alábbi linken tekinthető meg:


Felhívás


PAPÍRGY?JTÉS (2019.10.09)


Kedves Szülők és Gyerekek!

Iskolánkban a papírgyűjtés lesz.

Időpont: 2019.október 09. (szerda) 7.00-16.00

Helyszín: Iskola hátsó udvara

Kérjük szépen az újságokat összekötve leadni!

Köszönjük!

Matematika szakos tanár (2019.09.23)


Váci Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Váci Földváry Károly Általános Iskola matematika szakos tanár
munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Nagymező utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szakos pedagógiai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, matematika szakos tanár,

 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, büntetlen előélet, tizennyolcadik életév betöltése, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 Kiváló szintű kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz és motivációs levél

 az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pallaginé Nagy Ágnes intézménvezető-helyettes nyújt, a 0624/315-297 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Elektronikus úton az intézményvezető részére a ig.foldvary@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 3 hónap
A Vác Város Kiváló Diákja kitüntetés 2019 (2019.09.19)2019. szeptember 19-én délelőtt a váci képviselő-testületi ülés előtt adták át a Vác Város Kiváló Diákja kitüntetéseket.
A kitüntetettek között volt Rostás Eszter iskolánk volt 8.a osztályos tanulója.

Gratulálunk!
További sok sikert!


Nemzeti Népegészségügyi Központ Közlemény 2019_2020 (2019.09.12)


TÁJÉKOZTATÁS A HPV ELLENI TÉRÍTÉSMENTES VÉDŐOLTÁSRÓL A 2019/2020-AS TANÉVBEN


2019/2020-AS TANÉV SZÜL?I ÉRTEKEZLETEK SZEPTEMBER (2019.09.09)


ALSÓ TAGOZAT

1.A: 2019.09.17. (KEDD) 16.15
1.T: 2019.09.17. (KEDD) 16.15
2.A: 2019.09.11. (SZERDA) 16.15
2.T: 2019.09.12. (CSÜTÖRTÖK) 1630
3.A: 2019.09.11. (SZERDA) 16.30
3.T: 2019.09.03. (KEDD) 16.30
4.A: 2019.09.11. (SZERDA) 16.30
4.T: 2019.09.09. (HÉTFŐ) 16.30

FELSŐ TAGOZAT

5.A: 2019.09.11. (SZERDA) 17.00
5.T: 2019.09.09. (HÉTFŐ) 17.00
6.A: 2019.09.09. (HÉTFŐ) 17.00
6.T: 2019.09.09. (HÉTFŐ) 17.00
7.A: 2019.09.12. (CSÜTÖRTÖK) 17.00
7.T: 2019.09.10. (KEDD) 17.00
8.A: 2019.09.11. (SZERDA) 17.00
8.B: 2019.09.11. (SZERDA) 17.00
8.T: 2019.09.10. (KEDD) 17.00

TANÉVNYITÓ (2019.09.02)
Kedves Szülők és Gyerekek!

Tanévnyitó ünnepségünket 2019.09.02-án, 8 órakor tartjuk iskolánkban.

Szeretettel várjuk tanulóinkat és a szülőket!

Az ünnepség után kerül sor a tankönyvek kiosztására.

Az első 4 óra lesz megtartva (osztályfőnöki óra).
11 óra után az alsó tagozatosok, 11.40-től a felső tagozatosok mennek ebédelni.

Ebéd után hazamehetnek a gyerekek.

Igény szerint ügyeletet biztosítunk.AZ ISKOLA KÉRÉSE:

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban hétfőn, szeptember 2-án az első órában tanévnyitó ünnepélyt tartunk, majd három osztályfőnöki óra következik. (8 00 -11 45).
Ugyanezen a napon osztjuk ki a tankönyveket.

Bizonyítványra, tolltartóra, egy osztályfőnöki füzetre, enni- és innivalóra, valamint a tisztasági csomagra lesz szükség. Ebédet már az első napon is kapnak azok a gyerekek, akik a májusi adatlapon kérték az étkezést erre a tanévre.NYÁRI ÜGYELET (2019.07.10.)


A nyári szünet alatt hivatalos ügyeletei napok (szerdai napok):

Július 10.- 8.00-14.00

Július 24. - 8.00-14.00

Augusztus 7. - 8.00-14.00
VÁROSI NAPKÖZIS TÁBOR (2019.07.01)


VÁROSI NAPKÖZIS TÁBOR 1-4. ÉVFOLYAMOSOKNAK A VÁCI SIMON ANTAL ISKOLÁBAN.

DÁTUM: 2019.07.01-TŐL 08.16-IG

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019.05.31
TANÉVZÁRÓ (2019.06.20)


Kedves Szülők és Gyerekek!

Iskolánk tanévzáró ünnepsége 2019.06.20-án (csütörtökön), 18.00-kor a tavalyi évhez hasonlóan, a kis udvaron lesz.


Diákigazolvány-középiskolai beiratkozáshoz (2019.06.02)


Kedves Szülők és Gyerekek!

2 hét múlva megkezdődnek a középiskolai beiratkozások.

A diákigazolványok igénylést érdemes elindítani, hogy már az igényléshez szükséges adatlappal tudjanak a gyerekek menni beiratkozni.

Hol és hogyan igényelhető diákigazolvány?
Oktatási igazolvány (ide tartozik a diákigazolvány és a pedagógus igazolvány)

az oktatási igazolványra jogosító jogviszony fennállásának ideje alatt,
az elveszett, megsemmisült, megrongálódott oktatási igazolvány helyett,
a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. § c) pontjában meghatározott személy (alapvetően a pedagógusi munkakörökből korhatár előtti ellátásba vagy nyugállományba helyezett személy) által időbeli korlátozás nélkül
igényelhető.

Amennyiben a közreműködő intézmény adataiban változás következik be, és ez a változás az oktatási igazolványokhoz kapcsolódó jogokat és kedvezményeket nem érinti, a jogosult nem köteles új oktatási igazolványt igényelni.

A jogosultnak azonos fajtájú oktatási igazolványból egyidejűleg csak egy érvényes oktatási igazolványa lehet.

Többes tanulói jogviszony esetén az az iskola a közreműködő intézmény, ahol a tanuló a tankötelezettségét teljesíti. Ennek hiányában a közreműködő intézmények sorrendjét az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező, más sajátos) határozza meg.

Több oktatási intézménnyel való egyidejű hallgatói jogviszony esetén a közreműködő intézmények sorrendjét a képzés munkarendje (nappali, esti, levelező, távoktatás) határozza meg.

Egyidejűleg fennálló tanulói és hallgatói jogviszony esetén a közreműködő intézmények sorrendjét az oktatás, képzés munkarendje (nappali, esti, levelező, más sajátos, távoktatás) határozza meg.

Beiratkozás Középfokú Intézménybe (BKI) (2019.06.01)


Előzetes online középiskolai beiratkozás (2019.06.01-2019.06.18)

Az e-Ügyintézés felületén 2019. június 1-jétől megnyílt a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. 2019. június 18-án 24 óráig van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe, meggyorsítva az ügyintézés folyamatát.
Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületre.
Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu /) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.
Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén betöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat. Amennyiben a szülő aláírva szeretné a beiratkozáskor magával vinni a dokumentumokat, akkor kinyomtathatja és aláírhatja azokat. De a szülőnek nem kötelező ezeket kinyomtatni, mert az iskola erről gondoskodni fog, viszont ebben az esetben a beiratkozáskor kell az iskolában aláírnia a dokumentumokat.

Amennyiben nem találja meg a tanulót a szülő által megadott adatok alapján a rendszer, akkor üzenetet küld az adatok pontosítására, illetve, hogy a szülő vegye fel a kapcsolatot azzal az intézménnyel, ahová a gyermeke felvételt nyert.

A BEIRATKOZÁS NAPJÁN:

Minden tanuló törvényes képviselőjének a megjelenés kötelező és be kell vinni a tanuló általános iskolai bizonyítványát, illetve a helyszínen be kell mutatni az intézmény által kért dokumentumok eredeti példányát.

NyomtatványokIDEGEN NYELVI KOMPETENCIAMÉRÉS-EREDMÉNYEK (2019.05.22)

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

2019. május 22-én volt az idegen nyelvi kompetenciamérés, melynek eredményei a következő táblázatban tekinthetők meg. A gyerekek a mérés napján megkapták a mérési azonosítójukat, ennek segítségével megkereshetők az elért eredmények, mely az alábbi linken elérhető.


Iskolavezetés


6. ÉVFOLYAM
MÉRÉSI AZONOSÍTÓ MÉRÉSI EREDMÉNY (SZÁZALÉK)

N346-M763 86%

P489-P539 86%

B379-C752 93%

F533-L687 93%

C462-L257 96%

F949-V144 93%

E483-Q766 83%

F226-B313 80%

W926-H188 86%

V123-M730 96%

U852-G390 90%

H228-Q532 73%

F477-S572 66%

X639-X451 70%

M114-Q780 93%

W252-D291 60%

N365-C877 90%

F853-F815 n.a.

A671-X964 93%

F373-B729 90%

O932-H133 n.a.

S639-F248 83%

O631-D448 86%

X217-N230 73%

S924-G484 96%

X496-U688 70%

R144-R526 66%

Q273-R658 73%

W973-P310 83%

S421-O558 80%

V296-O551 76%

Q529-K780 100%

N547-B317 66%

D134-P882 60%

P252-Q769 76%

F736-P728 96%

D792-B981 n.a.

H859-O184 n.a.

A584-X387 n.a.

W173-D237 80%

M153-X135 n.a.

M746-H949 96%

P561-A650 96%

K341-J670 n.a.

J457-S675 83%

Q229-E586 63%

N622-U420 60%

V463-F178 n.a.

D779-H457 46%

B128-M986 80%

C716-N592 70%


8. ÉVFOLYAM
MÉRÉSI AZONOSÍTÓ MÉRÉSI EREDMÉNY (SZÁZALÉK)


E781-W613 65%


L253-T856 62%

N849-W258 80%

E377-V671 62%

A926-M415 n.a.

Q856-E614 65%

E193-J751 100%

W748-P776 92%

E338-N985 72%

L158-M896 82%

U291-B515 75%

A724-F267 50%

F846-H198 90%

O558-C449 90%

J318-X469 55%

X232-K188 75%

N388-K196 90%

B396-D150 97%

U473-X359 100%

L578-H666 77%

E182-R299 97%

X573-H668 80%

M549-Q559 90%

F183-V731 95%

G385-J524 100%

K362-G854 100%

B551-H880 67%

K989-S485 35%

R381-M790 90%

M947-J245 100%

E723-F390 100%

C937-M378 n.a.

T599-F677 90%

U943-B335 77%

G967-P624 100%

U634-Q579 n.a.

G686-F760 n.a.

S122-D965 32%

C561-P539 57%

V286-M635 45%


Rendelkez? nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról (2019.05.20)Kedves Szülők!

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzenek az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1%-áról, mely összeget a hátrányos helyzetű és tehetséges tanulók támogatására kívánjuk fordítani.

Támogatásukat megköszönve:

Váci Földváry Károly Alapítvány
PAPÍRGY?JTÉS (2019.05.14)


Időpont:2019.május 14. kedd 7.00-16.00 óra

Helyszín: iskola hátsó udvara

Az újságokat összekötve kérnénk!

Köszönettel.Szólánc verseny - megyei dönt? (2019.05.09)


2019. május 9-én Szobon, a Fekete István Általános Iskolában rendezték meg a Szólánc nyelvtan-helyesírási verseny megyei döntőjét. A levelezőversenyen elért eredménye alapján iskolánkat 3 tanuló képviselte az általános iskolák 3-6. osztályai számára meghirdetett versenyen.

A megmérettetésen diákjaink a következő kiváló eredményeket érték el:

* Horka Lilla (5. t) - 1. hely
* Mosoni Fanni (5. t) - 2. hely
* Horváth Henrietta (3. a) - 2. hely

A levelezőversenyen a 2. a osztályos Mosoni Márk a 6. helyen végzett, így ő is oklevelet vehetett át.

Gratulálunk a versenyzőknek, az őket felkészítő pedagógusoknak az elért szép eredményért!


ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS (2019.04.12)


A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök)

2019. április 12. (péntek)

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.
A szülő köteles tanköteles korú gyermekét a lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozás napján az általános iskolában bemutatandó és benyújtandó dokumentumok:

1. A gyermek nevére kiállított: személyi azonosító
2. A gyermek nevére kiállított: lakcímet igazoló hatósági igazolvány
3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
- óvodai szakvélemény;
- járási szakértői bizottság szakértői véleménye;
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
4. Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
5. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Idén először új lehetőségként jelenik meg az online regisztrációs felület:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

A szülő elektronikus úton beküldheti gyermeke adatait az általános iskolába, ezáltal csökken a személyes ügyintézés ideje a beiratkozás napján.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az online regisztráció nem váltja ki a személyes beiratkozást, az továbbra is kötelező, mivel a hivatalos okmányokon lévő adatok ellenőrzése és a kötelező dokumentumok benyújtása ekkor történik meg.
Beiratkozás-Formanyomtatványok (2019.04.11)

KEDVES LEENDŐ ELSŐSÖK, KEDVES SZÜLŐK!

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA A JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOKKAL EGYEZTETETTEN, 2019. ÁPRILIS 11-12-E (CSÜTÖRTÖK ÉS PÉNTEK).

A beiratkozás napján - függetlenül attól, milyen jelentkezési módot választottak- minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

- A gyermek anyakönyvi kivonata

- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

* óvodai szakvélemény
* járási szakértői bizottság szakértői véleménye
* sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.A beiratkozás során kitöltendő nyomtatványok az alábbi linken elérhetők:

Nyomtatványok


ONLINE IS INTÉZHETŐ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSA szülők 2019 áprilisában már választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitölthetik.

Az online jelentkezést követően a beiratkozás napján- 2019. 04.11 és 04.12.- személyes megjelenés az intézményben kötelező, de már csak a szükséges nyilatkozatok mellett a gyermek személyi igazolványát, lakcím kártyáját és TAJ- kártyáját, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazoló tanúsítványt kell bemutatni, ami sokkal gyorsabbá teszi az adminisztrációt.A Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI) e-ügyintézési felület 2019. április 12. 12 óráig használható.ELEKTRONIKUS BEIRATKOZÁS LÉPÉSEI

1. https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldal megnyitása

2. BEIRATKOZÁS menüpont kiválasztása

3. Beiratkozás általános iskolába – BÁI menüpont megnyitása

4. a) Ha a szülőnek már van állami fenntartású általános iskolai intézményben tanuló gyermeke, akkor a gondviselői jogosultsághoz tartozó felhasználó névvel és jelszóval be tud lépni a KRÉTA rendszerbe és ott kezdeményezheti az elektronikus úton történő beiratkozást.

b) Ha a szülőnek nincs hozzáférése a KRÉTA rendszerhez, a Bejelentkezés után megjelenő ablak bal alsó sarkában kék színnel jelölt: Új ideiglenes felhasználó feliratra kattintva juthat el a Regisztrációs felületre, ahol a név, e-mail cím, felhasználónév és a jelszó kétszeri megadásával ideiglenes felhasználói jogosultságot kap, A sikeres regisztrációt követően a rendszer visszairányítja a felhasználót a bejelentkezéshez. A felhasználónevet és jelszót be kell írni, viszont az intézményt nem szabad kiválasztani, mivel nem KRÉTA azonosítóval történik a belépés. Ezután már elvégezhető az elektronikus úton történő beiratkozás.

HATÁRTALANUL ERDÉLYBEN (2019.04.05)


Négy nap Erdélyben - „Határtalanul” 2019.04.02-05-ig.
49 diákunk, 5 kísérő tanárral utazott.

A program anyaga az alábbi linken megtekinthető: Határtalanul Erdélyben 2019

Ifjúsági programok (2019.04.03)


Ifjúsági programok a Váci Család és Gyermekjóléti Központ közreműködésével

ÚJRA HATÁRTALANUL (2019.04.02)Négy nap Erdélyben - „Határtalanul” 2019.04.02-05-ig.
49 diákunk, 5 kísérő tanárral utazik.
Előkészítő óra 2019.03.28. (6. óra)KAFFEE projekt (2019.04.01)

Kedves Szülők!

Az ún. KAFFEE projekt során (Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat- Egységesítése és Elektronizálása) első lépcsőben 12 folyamat elektronizálására került sor:
· Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása,
· Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,
· Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,
· Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,
· Vendégtanulói jogviszony bejelentése,
· Kiiratkoztatás a köznevelésből,
· Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,
· Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,
· Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,
· Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása,
· Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,
· Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Részletes információk a KRÉTA Tudásbázis felületén az alábbi linkre kattintva érhetőek el:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714


Újabb siker a helyesírási versenyen! (2019.03.30)

2019. március 30-án Biatorbágyon iskolánk 6 tanulója vett rész a XXII. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny Pest megyei döntőjén. A versenyzőknek tollbamondást diktáltak, és feladatlapot kellett kitölteniük.

Diákjaink eredményesen szerepeltek, és a következő helyezéseket érték el:
Faludi Sára (8. t) 3. hely
Horváth Adrienn (6. a) 6. hely
Horka Lilla (5. t) 8. hely
Lőrik Veronika (5. t) 12. hely
Mosoni Fanni (5. t) 14. hely
Takács Flórián (6. a) 16. hely

Két versenyzőnk így vall a tapasztalatairól, érzéseiről:

Már egészen kiskorom óta foglalkozom a helyesírással, viszont csak 5. osztályban kezdtem el versenyszerűen űzni. Ez alatt a négy év alatt a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei fordulóján kétszer első, tavaly pedig harmadik helyezést értem el. Az idén megismételtem az utóbbi eredményemet, vagyis ismét 3. lettem. Volt szerencsém részt venni a Kárpát-medencei döntőn is 5.-ben és 6.-ban. A középiskolában is tervezem folytatni a versenyzést.
Faludi Sára 8.t

Hatodikos vagyok, először jutottam be a megyei döntőbe. Nagyon érdekes, új megtapasztalás volt. Nagy örömet okozott, hogy 6. helyezést értem el,és oklevelet vehettem át az eredményhirdetésen. Remélem, jövőre még jobban sikerül.


Horváth Adrienn 6.a


Tegnap tudtuk meg, hogy Faludi Sára 8.t osztályos tanuló a megyei eredményei alapján ismételten meghívást kapott a május 25-én, Budapesten tartandó Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny döntőjére.


Hajrá, Sári!Bonyhádi Szellemi Zsendülés (Országos Lotz János szövegértés (2019.03.23)

A Tolna megyei Bonyhádra vezető utunk körülbelül három óra volt. Bonyhád Vác méretű városka, de ha nem figyel az ember, könnyen elkavarodhat benne.
Célállomásunk, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium egy gyönyörűhely. Az 5 hektáron elterülő intézmény az iskolán kívül egy nagyon lakályos kollégiummal is szolgál, továbbá egy fedett atlétikai centrummal, rekortán futó- és ugrópályákkal, kosárlabda és röplabda pályával, gyönyörű parkkal, illetve egy rendezett japánkerttel, amit az ottaniak hoztak létre. Röviden, minden, amit a diákok szeme és szája kívánhat. Amit csak láttunk, tiszta és rendezett volt.
Amint elfoglaltuk a szálláshelyünket, átöltöztünk ünneplőbe, és mentünk is az atlétikai csarnokba a megnyitóra. Nem sokkal később kezdetét vették a versenyek. A feladatlapok befejezése után kezdődtek a szabad programok, tehát a szórakozás.
Elsőként körbevezettek minket a birtokon, elmesélték az iskola történetét, és megmutatták a kert szobrait. Az idegenvezetés után az atlétikai centrumban a népi együttes muzsikált nekünk, és beállhattunk néptáncolni. Miután éltünk a lehetőséggel, kipróbáltuk tehetségünket a csocsónál és a biliárdnál is. Késő estig odakinn szórakoztunk.
Másnap kipihenten mentünk le az eredményhirdetésre szintén a csarnokba. Országos 6. helyezett lettem! Az isteni ebéd elfogyasztása után összepakoltunk és elindultunk hazafelé.

Jövőre, remélem, ismét ott lehetek!


Liszi Luca 7. t


FÖLDVÁRYBA HÍVOGATÓ (2019.03.13)


KEDVES LEENDŐ ELSŐSÖK, KEDVES SZÜLŐK!
ISKOLÁNK SZERETETTEL MEGHÍVJA LEENDŐ KIS ELSŐSEIT ÉS SZÜLEIKET ISKOLANYITOGATÓ PROGRAMSOROZATÁRA.
Beiratkozás_Körzethatárok (2019.03.01)


KEDVES LEENDŐ ELSŐSÖK, KEDVES SZÜLŐK!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala meghatározta az általános iskolák felvételi körzetét.

A 2019/2020. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok megtekinthetők az alábbi linken:


Körzethatárok 2019/2020

Kapcsolódó link: http:// http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/3d/15000/V%C3%A1c.pHangszert a kézbe (2019.02.31)

Iskolánk tanulói, 2019.01.31-én (csütörtökön), a Madách Imre művelődési központban részt vettek a „Hangszert a kézbe” országos rendezvénysorozat váci állomásának megnyitóján.

A programsorozat célja, hogy a fiatalok előtt megnyissa a hangszeres zenélés kipróbálásának a lehetőségét, közülük minél többeket vegyen rá a rendszeres muzsikálásra, a legtehetségesebbeket pedig a zenetanulásra.

A meghívást a A NKA Hangfoglaló Program, a Hangszeresek Országos Szövetsége nevében kaptuk.

A képek az alábbi linken megtekinthetők:

Hangszert a kézbe 2019

Alapítványi est (2019.02.22)


A Földváry Károly Alapítványi estje 2019.02.22-én kerül megrendezésre.


Mindenkit szeretettel várunk!


Ajándékkönyv (2019.02.08)


Kedves Szülők, Támogatók!

A mi iskolánk is csatlakozik az alábbi felhíváshoz, és könyvtárunk is szívesen fogad ajándékkönyvet. Ez lehet új, vagy használt, de jó állapotú mesekönyv, ismeretterjesztő mű, gyermek és ifjúsági kisregény, kötelező olvasmány.

( A könyvek leadási lehetősége az iskola nyitvatartási idejében, a könyvtárban.)

Köszönjük felajánlásukat!


Farsang-Alsó tagozat (2019.02.01)

Kedves Szülők és Gyerekek!

Az alsó tagozatosok farsangja - február 01. -én (péntek) lesz.


Szépolvasó verseny a könyvtárban (2019.01.30.) (2019.01.30)


A 3. és 4. osztályos diákok Mátyás király és a varga c. mondát olvasták fel.A zsűrinek (Bossányi Gáborné, Marika néni ; Zsigmond Ildikó néni és Sándor Zsoltné, Csilla néni) nehéz dolga volt, mert a versenyzők nagyon igyekeztek a szép olvasásra. Mégis dönteni kellett és a következő eredmények születtek:

3. osztályosok

I. Inotay Júlia és Szentgáli Boglárka
II. Makrai Dénes
III. Horváth Henrietta

4. osztályosok

I. Csizek Luca
II. Szilágyvári Adrián
III. Takács Dániel


Gratulálunk!Szül?i tájékoztató (2019.01.23)


Szülői tájékoztató-iskolai szociális segítője, Pappné Konecsni Judit


MAGYAR KULTÚRA NAPJA (2019.01.22.)


A MAGYAR KULTÚRA NAPJA (január 22.) alkalmából könyvtári versenyt hirdettünk felsősöknek.

Osztályonként párokban jelentkezhettek az érdeklődők.
A versenyzők előzetes feladatot is kaptak, amit könyvek vagy internet segítségével kellett megoldani.
Tájékozottságukat, az iskola könyvtárában totó, és szókereső kitöltésével mutatták meg.

A lelkes jelentkezőket két korcsoportban értékeltük.

5-6. osztályosok:

I. Lőrik Veronika és Wanderlich Boglárka-5.t
II. Hugyecz Attila és Tóth Dániel-6.a
III. Bognár Tímea és Fehér Lola- 6.t

7-8. osztályosok:

I. Kiss Karina Nóra és Horti –Nagy Bálint Máté-8. t
I. Mártai Tamara Mónika és Isztujka Dávid-8.t

II. Gladics Edina és Hunyadkürti Dóra-7.b

III. Gulyás Melinda és Szántai Sára-7.a
III. Bogácsi Bernadett és Inotay Réka-7.a

Gratulálunk!

E-mail cím (2019.01.10)

Szeretném jelezni, hogy Outlook-os levelező rendszerünk helyreállításáig a foldvarytitkarsagvac@gmail.com e-mail cím működik.
Fogadóóra, SZK megbeszélés (2019.01.09)


Kedves Szülők!

2019. január 09-én (szerdán) 17.00-tól fogadóóra

18.00-tól SZK megbeszélés lesz

Karácsonyi üdvözlet (2018.12.21)

Kedves Szülők és Gyerekek!

Holnap (2018.12.21.-péntek) lesz a szünet előtti utolsó tanítási nap.

A szünet utáni első tanítási nap 2019.01.03. (csütörtök). B héttel kezdünk.

Mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket!Karácsonyi pásztorjáték (2018.12.21)

2018. december 21-én, pénteken iskolánk 2-7. évfolyamosai karácsonyi pásztorjátékkal kedveskedtek az iskolánk tanulóinak és tanárainak.
A műsort Gável András katolikus hitoktató egy közös énekléssel zárta.

A képek az alábbi linken megtekinthetők:

Karácsony 2018 12 21Boldog, békés ünnepeket!

Földváry gála (2018.12.19.)


Kedves Szülők és Gyerekek!

A december 19-i jótékonysági gálára jegyek korlátlan számban vásárolgatóak.


Műsorterv a gálára

1. Keringő(8. évfolyam)
2. Köszöntő
3. Betlehemes (1-7. évfolyam)
4. Karácsonyi és újévi versek (5-7. évfolyam)
5. Palotás (7. évfolyam)
6. Cha-cha-cha(5. évfolyam)
7. Finálé (mindenki)

Az előadás 17 órakor kezdődik. 1 felvonás szünet nélkül. Kb. 60 perc. Kérjük kedves vendégeinket, hogy kabátjaikat a ruhatárban hagyják!


Köszönjük!Földváry karácsonyi jótékonysági est (2018.12.19)


Földváry karácsonyi jótékonysági est

2018. DECEMBER 19. (SZERDA) 17 ÓRA

Tanítási szünet (2018.12.15)

Kedves Szülők!

2018.12.15-én (szombaton) tanítási szünet lesz.Mikulás- óvodásoknak (2018.12.05)


2018.december 5-én a 3.t osztály Mikulás műsorral kedveskedett az óvodásoknak és a kisiskolásainknak.


A képeket az alábbi linken lehet megtekinteni:

Mikulás műsor 2018 12 05
Mikulésváró (2018.12.05)


"Mikulásváró színező verseny" az iskolai könyvtárbanÍró olvasó találkozó (2018.12.04)

📖

Sok szeretettel várjuk a szülőket is!


https://kepmas.hu/sari-csak-pislogni-tud-de-erezzuk-a-szeretetet
DDC díj (2018.11.21)
2018.11.21-én, pénteken különleges eseményen voltunk a DCM-ben. Ez a gyár évről évre ösztöndíjjal jutalmazza a tehetséges gyerekeket. Ennek egyik feltétele a jeles vagy kitűnő bizonyítvány, a másik pedig kimagasló tehetség valamilyen területen. Az idén a 8.a osztályból Horváth Zsófi és Rostás Eszter kapták meg ezt a díjat. Nagyon büszkék vagyunk rájuk.

Kurdi Csabáné osztályfőnökTáplálkozás (2018.11.13)


2018. november 13 án, 18 órától Vácon az Althann vendégházban Budapesti főút 5 Dr Ketskés Norbert táplálkozás szakértő a Magyar Olimpiai bizottság és a Rain International szaktanácsadója tart előadást! Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!
Akit érdekel a program, kérjük az alábbi e-mail címen jelezze!
foldvary-konyha@freemail.huMárton nap (2018.11.12)Márton napi "libaságok" iskolánk könyvtárában. (2018.11.12,13.)Fotózás (2018.11.09)


Blende fotózás-holnap 2018.11.09 (péntek)

Felső tagozat:11.00-től

Alsó tagozat: 12.00-tőlBelépés az elektronikus naplóba (2018.11.05)


Kedves Szülők!

A hét folyamán kiosztásra kerülnek a belépési kódok az elektronikus naplóba.

Kérjük, legyenek szívesek minél hamarabb belépni!

Amennyiben bármilyen gondjuk adódik kérjük, írásban jelezzék gyermekük osztályfőnökének.

Iskolavezetés?szi szünet (2018.10.29)


Őszi szünet: 2018.10.29-től 11.04-ig

A szünetet követően "B" héttel kezdünkTökfaragó verseny, lámpás felvonulás (2018.10.26)


Tökfaragó verseny, lámpás felvonulás lesz iskolánkban 2018.10.26-án, pénteken.Szavalóverseny (2018.10.25)
2018.október 25-én rendeztük meg iskolánkban az alsós gyerekek szavalóversenyét.

A téma az Állatok világnapjához kapcsolódott, így szinte az egész állatvilággal megismerkedhettünk a versek által.

Hallhattunk költeményeket pl. nyuszikról, sünökről, az elefántról és a csigákról, a költők pedig, akik a verseket írták , pl. Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor, Romhányi József , Bojtos Erika és mások voltak.

Minden kis lurkó nagyon ügyes volt, ezért a felkészülésért mindenki emléklapot kapott.
Zsűri: Pozsonyiné Szőke Katalin, Szabadosné Józsa Krisztina, Sándor Zsoltné

Eredmények, amikre büszkék vagyunk:
1. osztályosok:
I.helyezett: Liszi Katica 1.a
II. helyezett: Debre Panna 1.t
III. helyezett: Sándor Máté 1.t
Különdíj: Kurinczi Amira 1.t

2. osztályosok:
I.helyezett: Mosoni Márk 2.a
II. helyezett: Rostás Zsombor 2.t
III. helyezett: Oroszi Borbála 2.t
3. osztályosok:
I.helyezett: Inotay Júlia Nóra 3.a
II. helyezett: GreffLevente 3.t
III. helyezett: Székely Alex 3.a
Különdíj: Tóth Sárlott Larina 3.a

4. osztályosok:
I.helyezett: Rottenhoffer Máté 4.a
II. helyezett: Lomen Flóra Viola 4.a
III. helyezett: HostákMira 4.a
Különdíj: OláhJamina 4.t
Csizek Luca 4.a


Gratulálunk minden szereplőnek és felkészítő tanáraiknak is!
Író-olvasó találkozó (2018.10.24)


„Találkozásunk Rajkóval”

Az egyik irodalomórán, az irodalomtanárunk szólt, hogy a városi könyvtárban lesz egy író-olvasó találkozó, amelyen Erdős István, Rajkó című könyvét mutatja be. Pár osztálytársammal együtt jelentkeztünk, hogy szeretnénk menni.
Az író bemutatkozott, fejezeteket olvasott a könyvéből, majd kérdéseket tehettünk fel. Nagyon jól éreztem magam. Az író közvetlen, kedves volt, és a könyv is elnyerte tetszésemet. Biztosan el fogom olvasni.
RestyákTímea 7.tEmlékm?sor - 1956 (2018.10.19)


Kedves Szülők és Gyerekek!

2018. október 19-én, pénteken 8 órától iskolánk megemlékezést tart az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából

Az iskola valamennyi évfolyama részt vesz a megemlékezésen.


1956.október 23. (2018.10.19)


Iskolánk 2018.10.19*-én az Az 1956-os forradalom és szabadságharcról emlékezett meg.

A történelmi eseményt tanulóink számára a 8. évfolyamosok emlékműsor keretében mutatták be.

A képek az alábbi linken tekinthetők meg:

"> 1956
Ünnepi megemlékezés-október (2018.10.05)


Pénteken 8 órától az aradi vértanúkról (október 6) emlékezik meg iskolánk.
Az iskola valamennyi évfolyama részt vesz a megemlékezésen.


Atlétika 2018.10.03. - Albertirsa (2018.10.03)


Atlétika- Albertirsa

2018. 10.03-án, Albertirsán a magasugró csapat megyei első helyezést ért el. Országos szinten 11. helyezést értek el.

Csapattagok:

Pósa Roland,
Rudics Dominik,
Makkos Gergely,
Scheibert Márton,
Ajanidisz Barnabás,
Horti-Nagy Bálint.

Felkészítő tanár: Feketéné Bokor Edina.

Gratulálunk!


PAPÍRGY?JTÉS (2018.10.02)


PAPÍRGYŰJTÉS

Leadás helyszíne: Iskola hátsó udvara


Iskolánkban 2018.10.02-án 7.30-16.00-ig papírgyűjtés lesz.


Angol óra (2018.10.02)


2018.10.02-án (kedden) két texasi vendég látogatott el hozzánk.
Jennyfernek és Jonathannak hívták őket, és reggel 8-tól délután 1 óráig látogatták az órákat minden évfolyamon.

Először ők mutatkoztak be, aztán mi meséltünk magunkról.
A bemutatkozást egy csapatjáték követte.

A játék lényege az volt, hogy el kellett magyarázni egy fogalmat angolul, és a csapattársaknak ki kellett találni azt.
A győztes csapat cukrot kapott.

Ezután tartottunk gyorsíró versenyt, végül kérdéseket tettünk fel az amerikai vendégeinknek.
Sokat tanultunk játékosan.

Nagyon élveztük az órát. Jó lenne, ha Jennyfer és Jonathan mindig itt lennének!
Mesenap 2018. szeptember 28. (2018.09.28.)


A Népmese napját, alsó tagozatban, vidám programokkal „ünnepeltük”.

Idén a 3.a osztály tanulói játszották el Benedek Elek: A Csillagszemű Juhász c. meséjét. Utána minden osztálynak a történethez kapcsolódó 7 próbát kellett kiállnia.

Diák és pedagógus egyaránt jól érezte magát. Köszönjük a kollégák segítségét!

Szervezők: Herczegné Bálint Ágnes, Horváthné Tóth Erika, Sándor Zsoltné.

A színdarabot, az idősek világnapja alkalmából, a Burgundia utcai idősek otthonában is előadták a gyerekek.VÁC VÁROS KIVÁLÓ DIÁKJA (2018.09.26)

Bálint Zsófia (8.t osztály-2017/2018-as tanév), Vác város kiváló diákja lett.

Gratulálunk a méltán megérdemelt elismeréshez!


EuroSkills 2018 (2018.09.26)


2018 szeptember 26-án ellátogattunk a Szakmák Európa-bajnokságára, amit a Hungexpo területén rendeztek. Nagyon érdekes volt, sokféle szakmát nézhettünk meg és próbálhattunk ki. Kipróbáltuk a virágkötést, a gépen rajzolást a grafikusoknál, a 3D-s szemüveget, és be lehetett festeni egy tincset a hajadból. Nagyon sok képet csináltunk. Sajnos, kevés időt töltöttünk ott.

Kiss Karina Nóra 8.t


Szül?i értekezletek-fogadóórák 2018/2019 (2018.09.20)


Szülői értekezletek 2018/2019

- 2018.szeptember 10-20 között
- Pályaválasztási szülői értekezlet 7.,8. évfolyam - 2018.november 14.
- Féléves szülői értekezlet 2019.február 4-15-közöttFogadóórák 2018/2019

- 2018.november 14.
- 2019. január 9.
- 2019.április 3.
- 2019.május 8.


Tanév rendje (2018.09.14)
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint az alábbi időszakokban lesz közoktatási szünet Magyarországon a 2018/19-es tanévben:

Őszi szünet: 2018. október 27-től november 4-ig

Téli szünet: 2018. december 22-től 2019. január 2-ig

Tavaszi szünet: 2019. április 18-tól 23-ig.

Nyári szünet: 2019. június 15-től szeptember 1-ig

Piros betűs ünnepek és munkaszüneti napok, amikor nincs tanítás:

2018. október 22. és 23. (hétfő és kedd)
2018. november 1. és 2. (csütörtök és péntek)
2018. december 24-25-26 (hétfő-kedd-szerda) KARÁCSONY
2018. december 31 és 2019. január 1. (hétfő és kedd)
2019. március 15. (péntek)
2019. április 19. és 22. (péntek és hétfő) HÚSVÉT
2019. május 1. (szerda)
2019. június 10. (hétfő) Pünkösd

Fontos!:

Október 13-a munkanap, az október 22-e szabadnap helyett!

November 10-e munkanap, november 2-a szabadnap helyett, értekezlet miatt az igény szerinti ügyelet biztosítása

December 1-je munkanap, a december 24-ei szabadnap ledolgozása!
December 15-e munkanap, a december 31-ei szabadnap ledolgozása.

Tanévnyitó (2018.09.03)

Kedves Szülők és Gyerekek!

Tanévnyitó ünnepségünket 2018.09.03-án, 8 órakor tartjuk iskolánkban.

Szeretettel várjuk tanulóinkat és a szülőket!

Az ünnepség után kerül sor a tankönyvek kiosztására.

Az első 4 óra lesz megtartva (osztályfőnöki óra).
11 óra után az alsó tagozatosok, 11.40-től a felső tagozatosok mennek ebédelni.

Ebéd után hazamehetnek a gyerekek.

Igény szerint ügyeletet biztosítunk.


ISKOLA KÉRÉSE (2018.09.03)


Kedves Szülők és Gyerekek!

Az alábbiakban olvashatják az Iskolavezetés kérését!


Tanévnyitó ünnepség (2018.09.03)


Iskolánk 2018.09.03-án, hétfőn megtartotta tanévnyitó ünnepségét.

Az évnyitó képei az alábbi linken megtekinthetők:


Évnyitó 2018


Gyermekek egészségéért (2018.08.27)Kedves Szülők!

Szeretném a figyelmükbe ajánlani az alábbi lehetőséget.
Akit érdekel, kérjük a regisztráció megkönnyítése végett a kezdés előtt 15 - 20 perccel érkezzen.

Köszönjük!


NYÁRI ÜGYELET (2018.07.11)


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban a nyári ügyelet a
következő:

2018.Július 11. (9-13 óra között)

2018.Július 25. (9-13 óra között)

2018.Augusztus 8. (9-13 óra között)

Vác, 2018.Július 02.ÉVZÁRÓ (2018.06.21)


Kedves Szülők és Gyerekek!

Az évzáró időpontjában változás történt.

Az új időpont: 2018.06.21.(Csütörtök) 18.00NAPKÖZI (2018.06.18)KEDVES SZÜLŐK!

2018.JÚNIUS 18-29. KÖZÖTT A NAPKÖZI REGGEL 7 ÓRÁTÓL DÉLUTÁN 16 ÓRÁIG TART

ISKOLAVEZETÉS
Ballagás 2018.06.15. (2018.06.15)


2018. június 15-én, pénteken elbúcsúztattuk végzős diákjainkat.

A ballagás képei az alábbi linken megtekinthetők:


Ballagás 2018 06 15


Bajnokság a könyvtárban (2018.06.14)


2018.06.14-én jókedvű Halli galli bajnokság volt a könyvtárban.


Az elmúlt tanév technika órái képekben (2018.06.13)PAPÍRGY?JTÉS (2018.06.12)


Kedves Érdeklődők!

Iskolánkban 2018.06.12-én, 7.30-16.00-ig papírgyűjtés lesz.Nemzeti összetartozás napja - Trianon (2018.06.04)


Iskolánk megemlékezést tartott 2018.június 4-én, a nemzeti összetartozás, a a trianoni békediktátum aláírása napján.

A képek az alábbi linken megtekinthetők:

Nemzeti összetartozás napja 2018GYEREKNAP (2018.06.01)


Iskolánk alsó tagozatos diákjai számára, 2018.06.01-én gyermeknapot rendezünk, melynek keretében a Katáng együttes zenés műsorral érkezik a gyermekekhez.
Sok szeretettel várjuk a gyermekeket!

http://www.katang.hu/Németh László díj (2018.06.01)

Iskolánk alsó tagozatos igazgató helyettese, Pallaginé Nagy Ágnes, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkájának elismeréseként Németh László-díjban részesült.

Az adományozást igazoló okiratot és plakettet Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere adta át.

Gratulálunk


Kirándulás a Határtalanul Program keretében (2018.06.01)

A 4 nap programja, útvonala:

1. nap
Vácról indultunk a hosszú útra. Nagyszalontán a Csonka tornyot látogattuk meg, azt is megtudtuk hogy már nem is csonka a torony. Arany János szobrát, emlékkiállítását, szülőházát megtekintettük. Köröstárkányban a halottak emlékművét megkoszorúztuk. Várasfenesen a környék leggazdagabb tájházát, a Györrfy István Népismereti Otthon kiállítását néztük meg. Itt eredeti , a tulajdonos felmenőinek ruháit tekintettük meg. Magyarremetén a Turul Panzióban szálltunk meg.

2. nap
Ellátogattunk a Fekete-Körös-völgyben található magyarremetei református templomba. A templomról sok mindent megtudtunk, többek között, hogy gótikus stílusban épült, csak a nagy reformációs mozgalom során építették meg. Felfedezhetők falfestmények, melyeket folyamatosan restaurálnak, mert az idő elvette a színüket, a reformátusok levakoltatták . Ellátogattunk a Pádis-fennsíkra, itt egy hosszú túra vette kezdetét. Meglátogattunk 3 dolinát (víznyelőt), odafelé menet egy kisebb dolinával is találkoztunk, melyben havat is láthattunk több mint 30°C-os hőségben is. Ezután egy meredek részhez érkeztünk, ahol a tériszonyosok bátran átverekedték magukat. Az izgalommal teli részt az volt, ahol láncba és sodronyba kapaszkodva jutottunk át. Majd következett az 1. víznyelő, mely a "Csodavár" névvel rendelkezik, itt egy kisebb pihenőt tartottunk . A látvány valami elkápráztató volt. Majd tovább haladtunk, itt a 2. víznyelőt kellett volna látnunk, csak a növényzet benőtte, így nem tudtuk megnézni. Majd fémlépcsőkön haladtunk tovább láncokba kapaszkodva. Egy hosszabb séta után elértük a 3. víznyelőt. Ebbe a víznyelőbe folyt a többi össze. Innen a buszhoz mentünk, majd a szállásra. Az este folyamán többen is rosszul lettek.

3. nap
Reggelre egészen sokan rosszul voltak. 2 emberrel vittünk pirítóst és meleg teát a rosszullévőknek. A betegek közül 10 gyereket és 2 pedagógust kórházba vittek. A nap folyamán az egészségügyisek is kijöttek, ők románul beszéltek, a szállás tulajdonosának a fia és András, a kísérőnk fordítottak. Információink nincsenek róla, hogy vírus vagy ételmérgezés volt-e.

4. nap
Reggel nem az eddigi helyen reggeliztünk, hanem egy településsel arrébb, Belényesen. Itt kétszemélyes tálak fogadtak. A reggeli után a betegeinkkel találkoztunk, mert kiengedték őket a kórházból. Innen Nagyváradra mentünk, és megnéztük a város központját, majd egyenesen hazafelé vettük az utunkat, mert a betegekre tekintettel voltunk.

A kiránduláson készült képek az alábbi linken megtekinthetők:


Határtalanul 2018.05.31-06.01
„Vác Város tehetséggondozásáért” elismerés (2018.05.29)A Tankerület „Vác Város tehetséggondozásáért” elismerést adományozta Horváthné Tóth Erika tanítónőnek és Party Andrásné tanárnőnek.

Gratulálunk!
Könyvtár-használati vetélkedö (2018.05.24)


Május végén könyvtár-használati vetélkedőt tartottunk alsós és felsős csapatoknak az iskola könyvtárában.
Az alábbi linken látható pár kép a lelkes résztvevőkről és díjazottakról


könyvtárhasználati vetélkedő
Tavaszi sikerek az alsó tagozaton (2018.05.17)


Több városi és megyei verseny került megrendezésre március, április és május hónapban. Tanulóink nagyon szép eredményeket értek el.

Városi versenyek
Petőfi Nap
szavaló verseny I. hely Inotay Júlia 2.a

Juhász Nap
szavaló verseny I. hely Mosoni Fanni 4.t
III. hely Rottenhoffer Máté 3.a
Földváry Nap
rajzpályázat I. hely Bognár Csilla 1.a
III. hely Fehér Emma 2.a
I. hely Horváth Vanda 3.t
különdíj Gladics Bálint 3.t

Radnóti Nap
matematika verseny III. hely Takács Dániel 3.a

Megyei versenyek
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny II. hely Horka Lilla 4.t

Szólánc (nyelvtan-helyesírás)
oklevelet kapott Bíró Nikolett 2.a VIII. hely

megyei döntő II. hely Horka Lilla 4.t
IV. hely Lőrik Veronika 4.t
IV. hely Mosoni Fanni 4.t

Szövegmanó (szövegértés)
oklevelet kapott Zászlós Vivien 2.a VII. hely

megyei döntő II. hely Takács Dániel 3.a
VI. hely Csizek Luca 3.a
VII. hely Horka Lilla 4.t

Méhecske (matematika)
oklevelet kapott Dian Patrik 2.t III. hely
Foltin Ágnes 2.t III. hely
Balogh Nóra 2.t VII. hely
Szentgáli Boglárka 2.t X .hely

megyei döntő IV. hely Lőrik Veronika 4.t
X. hely Deskó Gyula 3.a
XVII. hely Takács Dániel 3.a

országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

XI. hely Horka Lilla 4.t

Gratulálunk minden versenyzőnek az eredményes munkáért!

Felkészítő pedagógusok: Szűcsné Hegyi Mária, Herzegné Bálint Ágnes, Inotay Gergely, Horváthné Tóth Erika, Wagnerné Balik Kitti, Pallaginé Nagy Ágnes, Szabadosné Józsa Krisztina, Behányi Judit, Czímerné Bártfay AnikóIdegen nyelvi kompetenciamérés-eredmények (2018.05.16)

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

2018. május 16-án volt az idegen nyelvi kompetenciamérés, melynek eredményei a következő táblázatban tekinthetők meg. A gyerekek a mérés napján megkapták a mérési azonosítójukat, ennek segítségével megkereshetők az elért eredmények, mely az alábbi linken elérhető

6. és 8.osztály Angol

Iskolavezetés

Országos szorobánverseny (2018.05.11)

A XXIII. Országos szorobánverseny döntőjét május 11-én, szombaton rendezték meg egy budapesti általános iskolában.
A versenyzőknek az első feladatlap megoldására 5 perc állt rendelkezésre. Fejszámolással 30 darab, egyenként 10 tagból álló, összeadásokat és kivonásokat tartalmazó műveletsort kellett elvégezniük. A második feladatlapon 30 tíztagú műveletet számoltak ki 10 perc alatt szorobánjuk segítségével. A harmadik körben logikai, gondolkodtató feladatokat oldottak meg szorobánhasználattal. Az utolsó 10 percben szintén 30 két számjegyű osztást végeztek el eszközükkel.
Iskolánkat Deskó Amira 6.t osztályos tanuló képviselte, aki ezen a versenyen saját elhatározásból, és önszorgalomból indult. Amira az igen szoros mezőnyben kimagaslóan teljesített, országos 3. helyezést ért el.
Gratulálunk Amirának és a felkészülését segítő Pohárnikné Sári Marianna tanító néninek a gyönyörű eredményhez!
Alapítvány - SZJA (2018.05.04)

Kedves Szülők/Támogatók!

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatásukat.
A befolyt összeget a gyermekek javára fordítottuk, fordítjuk.
Többek között alapítványunk kis faházakat állíttatott fel iskolánk udvarán, mely kellemes, árnyékot adó pihenőhely a gyermekek számára.
A továbbiakban is szívesen vesszük támogatásukat, valamint köszönettel vesszük azoktól, akik az alapítványt, így a gyermekeket támogatják adójuk 1%-ával.

A nyomtatvány az alábbi elérhetőségen megtalálható:

SZJA

Köszönettel:

Földváry Károly Alapítvány
Házi környezetismeret verseny (2018.04.25)

Áprilisban házi környezetismeret versenyt szerveztünk az alsó tagozaton.

A második évfolyamosok egyénenként, a harmadik és negyedik évfolyamosok csoportokban végezték el a feladatokat.

Minden gyermek és csapat örömmel vett részt a versenyen.

A következő eredmények születtek:

2. évfolyam:

I. hely:
- Horváth Henrietta Csilla

II. hely:
- Balogh Nóra
- Róza Zoé Amanda
III. hely:
- Fehér Emma
- Pápa Roland

3. évfolyam:

I. hely: Pingvinek
- Deskó Gyula
- Csörögi Máté György
- Földes Richárd
- Rottenhoffer Máté

II. hely: Baglyok
- Csizek Luca
- Földesi Fanni
- Kasó Bence
- Nagy Noémi

III. hely: Kamillák
- Sándor Dorka
- Horváth Laura
- Deme Roland
- Gladics Zoltán Bálint

Föld 2000

- Szilágyvári Adrián
- Fekete Flóra
- Kádasi Bence
- Füle Kiara

4. évfolyam:

I hely: Környezet tudorok
- Horka Lilla
- Mosoni Fanni
- Wanderlich Boglárka

II hely: Hajrá környezet
- Berta Barnabás
- Kovács Dominika
- Lőrik Veronika

III. Fiúk csapata

- Lőrinczi Zoltán
- Jakab Renátó
- Selemeci Ákos
- Szűcs Kristóf

Gratulálunk!Blende - Rendelésfelvétel (2018.04.23)


Rendelés felvétel ideje-helye:

2018.április 23. (hétfő) - aula

07:30 - 08:30-ig
15:30 - 16:30-ig

Blende Fotó kérése a rendelés leadással kapcsolatban:

A gyors ügyintézés érdekében kérjük:
-figyelmesen töltse ki a rendelőlapot
-rendelését a pontos összeggel és az index képekkel együtt tegye a borítékba
-írja fe1a telefonszámát a borítékra /arra az esetre ha kérdésünk lenne megrendelésével kapcsolatban/
-adja át munkatársunknak a borítékot a fent megjelölt időpontban!Földváry nap (2018.04.21)

A hagyományoknak megfelelően, idén is megrendeztük a Földváry napokat.

A rendezvény megnyitóján az igazgató emlékezett az intézmény névadójára, Földváry Károly honvédezredesre, valamint 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat méltán híres április 10-én történt összecsapásra, mely a váci csata néven híresült el. Az ütközetet a váci Hétkápolna közelében elterülő ligetben vívták meg a magyar és osztrák csapatok. A dicsőséges győzelmet Damjanich János vezérőrnagy vezetésével aratták a magyar erők, meghátrálásra kényszerítve a Habsburg Birodalmat.

A beszéde után az igazgató és az igazgató helyettesek megkoszorúzták a névadó tábornok szobrát.

A Földváry napok keretében meghirdetett rajzpályázatra az óvodások, valamint általános iskolások által leadott alkotások is kiállításra kerültek. A nap folyamán, az iskola területén a gyerek számos ügyességi illetve sportversenyen vehettek részt.

A rajzpályázat nyertesei nyitóünnepség alkalmával, sportversenyek nyertesei a Földváry nap zárásaként vehették a díjakat.

A képek az alábbi linken láthatók:

Földvárynap20180421


Pest Megyei Komplex Angol Nyelvi Verseny (2018.04.21)2018. április 21-én, szombaton rendezték meg Dunakeszin a Pest Megyei Komplex Angol Nyelvi Versenyt felső tagozatos diákoknak. Iskolánkat 6 tanuló képviselte ezen a versenyen, ahol különféle feladatokon keresztül kellett bizonyítaniuk nyelvtudásukat és rátermettségüket Pest megye legjobbjai között. Szövegértés hallás után, nyelvtani teszt és kétfordulós szóbeli vizsga után hirdettek eredményt.
A 6. évfolyamon:
Nagy Alex Ádám (6. t) a 3 helyen,
Liszi Luca Éva (6. t) a 13. helyen végzett.
A 7. évfolyamon:
Kiss Zsolt Roland (7. t) a 12. lett.
A 8. évfolyamosok közül:
Gyömbér Marcell (8. b) a 8.
Makai Loretta (8. t) a 13.
Drajkó Fanni (8. a) a 23. helyet szerezte meg.

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak!NYÍLT NAP 2018.04.19. (csütörtök) (2018.04.19)

Iskolánkban nyílt tanítási nap lesz 8-12 óra között. Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk. A leendő elsős szülők a következő tanórákat nézhetik meg:


London Bridge angol nyelvi tesztverseny (2018.04.15)


Az országos döntőt április 15-én, vasárnap 10.00 órától rendezték meg a Budapesti Műszaki Egyetemen, ahová évfolyamonként 100-150 főt hívtak be az ország általános iskoláiból.

Iskolánkat három tanuló képviselte a versenyen, ahol mindhárman szép eredményt értek el:
Kiss Zsolt Roland 7.t osztály - 2. hely
Mártai Tamara Mónika 7. t osztály – 5. hely
Makai Loretta 8. b osztály – 9. hely.
Felkészítő tanáraik: Party Andrásné és Sóron Zsuzsa

Gratulálunk az elért eredményekhez
Beiratkozás_Körzethatárok, formanyomtatványok (2018.04.12)

Közeledik az általános iskolai beiratkozás ideje, mely időpontjai:

2018. 04.12-13. 8.00-19.00

A felvételi körzethatárokra és a beiratkozásra vonatkozó információk, formanyomtatványok az alábbi linken olvashatók


Körzethatárok_Beiskolázáshoz szükséges formanyomtatványokKöltészet napi szavalóverseny fels?söknek ( 2018. 04. 12.) (2018.04.12)


Eredmények:

5-6. osztályosok

I. Takács Flórián
II. Csépe Zoltán
III: Kovács Norbert

7-8. osztályosok

I. Marton Vivien
II. Körtvélyesi Zoltán
III. Kormos Zsófi
Különdíj Mártai Tamara

Gratulálunk!
KÉRD?ÍV 2018 (2018.04.09)


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUETXVZq0eqtD7vaDMV_0Byl7W_2TFOs9XBH5pZb5DhUpjHA/viewform?usp=sf_linkTAVASZI SZÜNET (2018.03.29)


Tavaszi szünet: 2018.03.29-től 04.03-ig B héttel kezdünk
Alapítványi Jótékonysági Est m?sor (2018.03.28)


Kedves Szülők!

A mellékel leírásban olvashatják az Alapítványi Jótékonysági Est műsorát
Intézményünk a takarítót keres. (2018.03.21)

Intézményünk a takarítót keres.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Nagymező utca 14.

További információk az alábbi linken olvashatók


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tgnh2rk7a9


FÖLDVÁRYBA HÍVOGATÓ (2018.03.12)KEDVES LEENDŐ ELSŐSÖK, KEDVES SZÜLŐK!

ISKOLÁNK SZERETETTEL MEGHÍVJA LEENDŐ KIS ELSŐSEIT ÉS SZÜLEIKET ISKOLANYITOGATÓ PROGRAMSOROZATÁRA.Beíratási rend-Nyíltnap (2018.03.12)


Kedves Szülők!

A leendő elsősök számára a beíratási rend a következő. Ennek megfelelően a nyílt nap ideje is változik.

A nyílt nap pontos dátuma: 2018.április 19. (csütörtök)


SZOMBAT - TANÍTÁSI NAP (2018.03.10)


Tisztelt Szülők!

2018.03.10-én,szombaton „A” hét pénteki órarend szerint az első 4 órát tartjuk meg, utána ebéd.

Ebéd után a szülő kérésére felügyeletet biztosítunk.

Az értesítőkbe beragasztott papíron kérjük jelezzék, kérik-e vagy sem ebéd után a felügyeletet!

Köszönjük!

Földváry Károly Általános IskolaÜGYELET (2018.03.02)


KEDVES SZÜLŐK!
2018. MÁRCIUS 02-ÁN, PÉNTEKEN
16 ÓRÁTÓL AZ ÜGYELET ELMARAD
Opera Nagykövet (2018.03.01)


2018.03.01-én a váci Katona Lajos Városi Könyvtárban Opera Nagyköveti előadáson vettünk részt. Valter Ferenc operaénekes, a Pomádé király új ruhája és a Háry János c. operákból szólaltatott meg egy-egy dalt, melyeket jelmezével is megjelenített. A 3. a osztály az előadás után meglepetéssel készült: Galgamácsai gyermeklakodalmast adtak elő. Nagyon kellemes táncos-zenés délelőtt volt.


Nyelvtan helyesírás verseny (2018.02.28)

Februárban nyelvtan helyesírás versenyt rendeztünk az alsó tagozatos gyerekeknek.
A 2., 3. és 4. osztályos tanulók a könyvtárban mérték össze tudásukat.
Minden gyerek ügyesen dolgozott, a következő eredmények születtek:

2. évfolyam:
I. Inotay Júlia Nóra 2.a
II. Horváth Henrietta Csilla 2.a
III. Dian Patrik 2.t

3. évfolyam
I. Csizek Luca 3.a
II. Nagy Noémi 3.a
III. Csörögi Máté György 3.a

4. évf
I. Horka Lilla 4.t
II. Szaniszló Kira 4.t
III. Mosoni Fanni 4.t
Lőrik Veronika 4.t
Riczi Rebeka 4.a

Köszönjük a felkészítést, és a verseny megrendezését az iskola tanítóinak!

Szentgyörgyi Napok (2018.02.28)


A diósjenői Szentgyörgyi Napokon iskolánkból az alábbi alsó tagozatos tanulók vettek részt, és a következő eredményeket érték el:

1. évfolyam:
Oroszi Borbála 1.t

2. évfolyam
Inotay Júlia Nóra 2.a 2. hely

3. évfolyam
Rottenhoffer Máté 3.a 1. hely

4. évfolyam
Mosoni Fanni 4.t 3. hely

Gratulálunk a résztvevőknek és a felkészítő pedagógusoknak!
7-8. osztályosok országos történelmi versenye (2018.02.23)7-8. osztályosok országos történelmi versenyének megyei eredménye

2018 februárjában a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium biztosította a helyszínt a történelemverseny megyei fordulójához. A diákok a magyar és az egyetemes történelem 1815-től 1900-ig zajló eseményeiről bizonyították felkészültségüket. Az iskolai forduló megírása után két diákot nevezhettünk a megyei fordulóra: Gyömbér Marcell 8.b és Rostás Eszter 7.a osztályos tanulóinkat. Marcell a megyei döntőn sajnos betegség miatt nem tudott részt venni.
A 49 fős népes mezőnyben így Eszter képviselte iskolánkat, aki remekül oldotta meg a bonyolult és összetett feladatsort. Pest megye 14. helyét szerezte meg.
Gratulálunk az elért eredményhez!
Felkészítő tanára: Majerné Molnár Gabriella

Bolyai Természettudományi Csapatverseny (2018.02.21)


Iskolánk 3. osztályából négy tanuló vett részt a Bolyai Természettudományi Csapatverseny Kelet-Pest megyei fordulójában.

Állattudósok csapatnévvel eredményesen szerepeltek.

VI. helyezést értek el.
A csapat tagjai:
- Csörögi Máté György
- Deskó Gyula
- Rottenhoffer Máté
- Takács Dániel

Felkészítő tanáruk: Szabadosné Józsa Krisztina

Gratulálunk a sikeres versenyzéshez!Felolvasómaratonon (2018.02.20)


2018. február 20-án a váci Katona Lajos Városi Könyvtárban részt vettünk a Felolvasómaratonon.

Nyulász Péter író-olvasótalálkozó (2018.02.13)
2018. február 13-án, kedden mi, ötödikesek, a városi könyvtárban jártunk Kurdi Csabáné és Sándor Zsoltné kíséretében.
Nyulász Péter író előadást tartott. Könyveket mutatott be először kisebbeknek, majd áttért egy komolyabb témára, a Helka című könyvről tartott kielőadást.
Ez a három részből álló regény a Balaton környékén játszódik. Nagyon érdekesnek tűnik, én is el fogom olvasni. A végén aláírást kértünk az írótól és közös fényképet készítettünk.


A képek az alábbi linken tekinthetők meg:

Nyulász Péter író-olvasótalálkozó 2018. február 13.
Szép olvasási verseny (2018.01.30)

Iskolánk 3. és 4. évfolyamán megrendezésre került a Szép olvasási verseny.

A versenyzők feladata az volt, hogy egy számukra ismeretlen mesét kellett felolvasniuk.

Eredmények:

3. évfolyamon
1. Csizek Luca 3. a
2. Takács Dániel 3. a
3. Kohlács Kata 3. a

4. évfolyamon
1. Szűcs Kristóf 4.t
2. Tóth Jázmin 4. a
3. Lőrik Veronika 4. t
Gratulálunk minden résztvevőnek és felkészítőiknek!Alapítványi Bál - Köszönet (2018.01.29)


Tisztelt Támogatók!

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatásukat, mellyel a Földváry Károly Alapítvány báljának sikeréhez hozzájárultak.

Köszönettel:

Alapítvány
kuratóriuma


FÖLDVÁRY ALAPÍTVÁNYI BÁL (2018.01.26)

Iskolánk alapítványa idén is megszervezi jótékonysági bálját 2018.január 26-án, pénteken.

Mindenkit szeretettel várunk!


Alapítványi Bál - Tombola (2018.01.26)

Kedves Szülők és Támogatók!

Nagyon köszönjük az alábbi osztályoknak az eddig felajánlott tombola díjakat!

2.a,3.a,3.t,4.t,5.a,6.a,8.a

Örömmel vesszük péntekig a további tombola és sütemény felajánlásokat.

Köszönettel:

Földváry Károly AlapítványALAPÍTVÁNYI BÁL (2018.01.24)

Kedves Bálozó Vendégeink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy vacsora jegyek még 2018.január 24-én, szerdáig kaphatóak a portán.

Fellépők:

1. Puente Sport Egyesület
2. Naszály és Cindróka Gyermek Táncegyüttes
3. Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Iskola
4. Silverstar Művészképző Iskola és Társulat

Sz.K Értekezlet (2018.01.08)


Kedves Szülői Közösségi tagok!

2018.január 8-án, 17 órától értekezletet tartunk, melynek témája a farsang.

Hely: 1.em/111-es terem

Számítunk mindenki megtisztelő jelenlétére!

Köszönjük!

2018. évi munkaszüneti napok (2018.01.04)

Az idei munkaszüneti napok és szombati munkanapok egyetlen táblázatban.
Boldog Új Évet! (2018.01.03)

Minden kedves diákunknak és családjának Boldog Új Évet!

KARÁCSONYI KONCERT (2017.12.21)


2017. december 21-én iskolánk 4.t osztályosai az"Éjféli látogatók" (Fekete István) című mesejátékkal, lepték meg tanulóinkat és szüleiket, valamint iskolánk dolgozót.

A karácsonyi műsort iskolánk kórusa zárta szép magyar és angol nyelvű karácsonyi énekekkel.

A további képek az alábbi linken tekinthetők meg:

Karácsony 2017.12.21.

Eredményhirdetés (2017.12.19)

Iskolánkban 2017.12.19-én került sor a rendőrségi bűn- és balesetmegelőzési teszt eredményeinek kihirdetésére.
A díjakat Vác város Rendőrkapitánysága képviseletében Latorovszky Gábor rendőr alezredes Kapitányságvezető adta át .

1. helyezett: Mártai Tamara Mónika 7.t
2. helyezett: Makkos Gergely 7.t
3. helyezett: Csillag Roland 8.b

Gratulálunk a díjazottaknak!

SPORT DÉLUTÁN ÉS FOCI KUPA (2017.12.18)

Megtartottuk sport délutánunkat, valamint a foci kupát a 2. évfolyamosok számára.

A képek az alábbi linken megtekinthetők:

Sport délután 2017 10 16 2 évfolyamMikulás kupa - KUMA dojo Honkyokushin SE (2017.12.09)

2017. december 9.-én a XVII. kerületben megrendezésre került Mikulás kupán a KUMA dojo Honkyokushin SE színeiben indult két 5. t osztályos tanuló, Murcsik Ferenc és Jámbor Ádám.


Murcsik Ferenc II., Jámbor Ádám pedig megosztott III. helyezést ért el!


A képen mesterük Csesznik Zoltán II. danos mesterrel és Tóth Tamás sempaial


Gratulálunk a szép eredményhez!
Megérkezett a Mikulás (2017.12.05)

Iskolánk 3.a osztályos tanulói műsorral kedveskedtek az óvodásoknak, valamint iskolánk tanulóinak.

Előadásuk elnyerte a gyerekek tetszését, akik a közös éneklésben, versmondásban is kivették részüket.

A képeket az alábbi linken lehet megtekinteni:

Mikulás műsor ovisoknak-iskolásainknak 217 12 05-06
DDC ösztöndíj (2017.11.27)

A Duna-Dráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány idén 13. alkalommal, a 2017/2018-as tanévre ismét meghirdette a „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj programját.
Ebben az évben iskolánk tanulói közül Kormos Anni Zsófia Bálint Zsófia nyerte a DDC ösztöndíjat kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeikért.
Az ösztöndíj segítséget nyújt abban, hogy kitűzött céljaikhoz közelebb kerüljenek.
Kívánunk nekik ehhez sok sikert!
A díjátadó ünnepségen Zsófi Babits Mihály szavait tolmácsolta a részvevőknek.


Mesemondó verseny (2017.11.21)

November 21- én rendeztük meg a hagyományos iskolai mesemondó versenyünket. Nagyon ügyes mesemondókkal és kedves mesékkel ismerkedhettünk meg a délután folyamán. A zsűri tagjai: Szabadosné Józsa Krisztina, az alsós magyar munkaközösség vezetője, Kepler Ágnes, iskolánk nyugdíjas tanító nénije, és a verseny helyszínét biztosító Sándor Zsoltné Csilla könyvtáros tanító voltak.

A következő eredmények születtek:

1-2. osztály
Gyémánt fokozatú minősítést kapott: Inotay Júlia 2. a osztályos tanuló, arany fokozatot: Kovács Zsombor, ezüstöt: Greff Levente éés bronz fokozatot: Vezsenyi Marcell 2. t osztályos tanuló szerzett

3-4. osztályosok közül gyémánt minősítést Rottenhoffer Máté 3. a osztályos tanuló, aranyat Mosoni Fanni 4. t osztályos tanuló kapott ezüstöt Horka Lilla szintén 4.t- ből végül bronzérmes lett Németh Leila Víta 3. a osztályos diákunk.

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak!

A képek az alábbi linken megtekinthetők:

Mesemondó verseny 2017 11 20

Blende pót rendelés leadása: (2017.11.20)

Kedves Szülők és Gyerekek!

Aki szeretne még pótrendelést leadni,egyeztessen a Blende Fotóval.

Elérhetőség:

Blende Fotóstúdió
Kovács Alfréd
tel.: +36-70/384-78-11
e-mail: fred@blendefoto.hu
cím.: 2600 Vác, Fekete utca 28/b

Blende Fotó Rendelésfelvétel! (2017.11.17)

2017. november 17. PENTEK /aula/

07:15 - 08:15-ig
15:30 - 16:30-ig

Blende Fotó kérése a rendelés leadással kapcsolatban:

A gyors ügyintézés érdekében kérjük:
-figyelmesen töltse ki a rendelőlapot
-rendelését a pontos összeggel és az index képekkel együtt tegye a borítékba
-írja fe1a telefonszámát a borítékra /arra az esetre ha kérdésünk lenne megrendelésével kapcsolatban/
-adja át munkatársunknak a borítékot a fent megjelölt időpontban!


Pályaválasztási szül?i értekezlet! (2017.11.16)


Kedves Szülők és Diákok!

2017. november 16-án (csütörtökön) 17 órakor pályaválasztási szülői értekezletet tartunk iskolánkban.

Helyszín: ebédlő


Fotózás lesz iskolánkban (Blende Fotó) (2017.11.10)

Fotózás időpontja: 2017.november 10. (Péntek)

Szünet (2017.10.30)

Kedves Szülők és Gyerekek!

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2017.október 27. , a szünet utáni első tanítási nap 2017.november 06.

SZK Megbeszélés (2017.10.26)


Kedves Szülői Közösségi Tagok!


2017. október 26-án (csütörtök), 17 órás kezdéssel SZK összejövetelt tartunk.


Számítunk mindenki megtisztelő jelenlétére!


Köszönjük.

Szimba Tanulóbiztosítás 2017/18 (2017.10.25)


Kedves Szülők!

Az előző évekhez hasonlóan az idei tanévre is van lehetőség a Szimba tanuló baleset biztosítás megkötésére.

A biztosító társaság munkatársa az alábbi időpontokban, iskolánk aulájában várja az érdeklődőket:

2017. október 25. 13.30-16.00

2017. október 26. 7.10-9.00
„Vidám versek” szavalóverseny alsósoknak (2017.10.24)

„Vidám versek” szavalóverseny alsósoknak
Egy szép őszi délutánon, október 24-én, szavalóversenyt rendeztünk, melyre 44 alsós kisdiák jelentkezett.
Igazgató Úr köszöntötte a jelentkezőket és biztatta őket a költemények szép, hangos és hangsúlyos előadásmódjára.
Sziporkáztak a tréfás és vicces versek, a gyermek közönség pedig vidáman hallgatta őket.
Négy évfolyamon díjaztuk a kis versmondókat és különdíjakat is átadtunk.
A háromtagú zsűrinek nem volt könnyű feladata.
(Szabadosné Józsa Krisztina, Tóthné Rácz Judit, Sándor Zsoltné pedagógusok)

Eredmények:

1.évfolyam:

Tóth Kovács Janka
Szédelyi Hanna
Lencsés Lujza

Különdíj: Mosoni Márk

2.évfolyam:

Inotay Júlia
Makrai Dénes
Tóth Sárlott

Különdíj: Foltin Ágnes

3.évfolyam:

Rottenhoffer Máté
Körtvélyesi Flóra
Csizek Luca

Különdíj: Csörögi Máté György

4.évfolyam:

Mosoni Fanni
Kovács Éva
Lőrik Veronika

Különdíj: Horka Lilla

Gratulálunk a díjazottaknak és jövőre mindenkit szeretettel visszavárunk!

A szavalóverseny szervezőiRe-Akció Program (2017.10.12)
Felső tagozatos tanulók számára:

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Re-Akció programját évente "road-show" jellegű bemutatót keretében mutatja be magas rangú rendőrök, Nemzetvédelmi Egyetemisták, mentősök, katasztrófa-védelmisek, és keresőkutyás járőrök közreműködésével.
A road-show témája az internetes bűnözés, az iskolai és iskolán kívüli erőszak, annak kivédési lehetőségei, a rendőri intézkedések, ittas vezetés, a büntetés-végrehajtás eseményei, ember-rablás, kábítószer behálózás elkerülése.
A teljes esemény lebonyolításáról a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács videó felvételt készít. Ezért kérjük a szülők hozzájárulását. Amennyiben ez nem történik meg, azok a tanulók nem vehetnek részt a programon. Nekik tanítás lesz azon a napon.

Rendezvény időpontja: 2017. október 12.

Rendezvény helye: Földváry Károly Általános Iskola (2600 Vác, Nagymező u. 14.

Az alábbi linken megtalálható a program leírása

REAKCIÓ programleírás 2017 II félév - sajtónak (1)Öszi papírgyüjtés-Eredmény (2017.10.09)

Osztályok közötti verseny eredménye:

Alsó tagozat:

1. 4.t 1816 kg
2. 2.t 1214 kg
3. 3.a 505 kg

Gratulálunk a győzteseknek! !

4. 2.a 441 kg
5. 4.a 382 kg
6. 1.a 222 kg
7. 1.t 217 kg
8. 3.t 197 kg

Felso tagozat:
1. 5.a 1532 kg
2. 7.a 1059 kg
3. 6.t 821 kg

Gratulálunk a győzteseknek! !

4. 5.t 589 kg
5. 8.b 571 kg
6. 7.t 544 kg
7. 6.b 171 kg
8. 8.t 154 kg
9. 6.a 144 kg
10. 8.a 5 kg
Aradi vértanúk napja október 6 nemzeti gyásznap. (2017.10.06)


Iskolánk 2017.10.06-án az aradi vértanúk tiszteletére tartott megemlékezést.

Diákjaink a városi megemlékezésen is képviselték iskolánkat, ahol iskolánk igazgatója Álmos László mondott ünnepi beszédet.
Majd igen színvonalas műsort adtak tanulóink.
Felkészítőik: Kurdi Csabáné, Virág-Tóth Piroska , Bordás Györgyi és Inotay Gergely voltak.

Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után az 1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is.

Árgyélus királyfi (2017.10.05)

A 3.a osztályosok, iskolánk tanulói számára mesejátékkal kedveskedtek.
Az Árgyélus királyfi című mesét adták elő.
Az Idősek otthonába is elvitték, ahol a mesén kívül versekkel, dalokkal köszöntötték a szépkorúakat az Idősek napja alkalmából.

"Árgyélus, a király harmadik, legkisebbik fia és Tündérszép Ilona, a jóságos lány találkozásáról, szerelméről, egymás iránti felelősségükről szól a mese. Árgyélus királyfi furfanggal küzd az útját keresztező ellenségekkel, Ilona szívével és eszével segíti társát."Felvételi tájékoztató (2017.10.04)

2017. október 2-án az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) közlemény formájában nyilvánosságra hozta a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. A közlemény nyilvánosságra hozatalával párhuzamosan az OH megnyitotta a KIFIR ’Tanulmányi területek és felvételi tájékoztató megadása a középfokú intézmények számára a 2018/2019. tanévre’ programot is.

Ezen dokumentumok az alábbi linken elérhetők:


Felvételi a középfokú iskolákban_2017_2018_vegl.pdf

középfokú beiskolázás rend_2017_2018.pdf

középfokú beiskolázási rend, központi írásbeli vizsgák 20172018._2017_2018.pdf
PAPIRGYÜJTÉS (2017.10.03)

Papírgyűjtés lesz iskolánkban.

Időpontok:

Október 03, 04. 7.30-16.00Felvételi tájékoztató (2017.10.02)


https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2017_2018beiskolazasA MAGYAR GYERMEKVÉDELMI RENDSZER (2017.09.26)

A MAGYAR GYERMEKVÉ DELMI RENDSZER MŰKÖDESE AZ ONLINE KÖ RNYEZETBEN TÖ RTÉNŐ
GYERMEKVESZEÉLYEZTETÉS TÜKRÉ BEN

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Intézkedési Terve VI/3. intézkedéséhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság elkészítette "A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében" című tájékoztató anyagot.
A tájékoztató elérhető itt:

Gyermekvédelem_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt

Szülöi értekezlet (2017.09.13)


Kedves Szülők!

Iskolánkban a szülői értekezleteket az alábbi időpontokban tartjuk:

5.a: szeptember 13. (szerda) 17.00

5.t : szeptember 14. (csütörtök) 17.00

6.a: szeptember 20. (szerda) 17.00

6.b: szeptember 20. (szerda) 17.00

6.t: szeptember 11. (hétfő)17.00

7.a: szeptember 20. (szerda) 17.00

7.t: szeptember 19. (kedd) 17.00

8.a: szeptember 18. (hétfő) 17.00

8.b: szeptember 13. (szerda) 17.00

8.t: szeptember 18. (hétfő) 17.00KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS (2017.09.13)


könyvtári nyitvatartás

„A” héten
Hétfő 11-16 óráig
Kedd 11-16 óráig
Szerda 10-14 óráig
Csütörtök 11-16 óráig
Péntek 10-13 óráig

„B” héten
Hétfő 11-16 óráig
Kedd 11-16 óráig
Szerda 12-16 óráig
Csütörtök 11-16 óráig
Péntek 10-13 óráig


Tanévnyitó (2017.09.01)


Kedves Szülők és Gyerekek!

A tanévnyitó időpontja: 2017.szeptember 1. 8 óra

Tankönyvek (2017.09.01)


Kedves Szülők és Gyerekek!
A könyvek szeptember 1-jén kerülnek kiosztásra!

ELS?TANÍTÁSI NAP (2017.09.01)

AZ ISKOLA KÉRÉSE


Tanév rendje _Szünetek,ünnepnapok 2017-2018 (2017.09.01)

Tanévnyitó 2017/18 (2017.09.01)


2017.szeptember 1-jén, 8 órakor megtartottuk tanévnyitónkat.

A kis elsősök izgatottan néztek az új élmények elé.


Weöres Sándor: Kezdődik az iskola

Könyv, toll, tinta, ceruza,
rontom-bontom,
kezdődik az iskola,
csak aszondom.
Kora reggel rohanás,
rontom-bontom,
nem könnyű a tanulás,
csak aszondom.
Tízpercben nagy futkosás,
rontom-bontom,
torkod fájdul, ne kiálts,
csak aszondom.
Zsemlye és vajaskenyér,
rontom-bontom,
morzsát szedhet az egér,
csak aszondom.
Énekóra, la-la-la,
rontom-bontom,
reng a terem ablaka,
csak aszondom.
Tornaóra egy-kettő,
rontom-bontom,
leszakad a háztető,
csak aszondom.
Kintről benéz egy szamár,
rontom-bontom,
iskolába sose jár,
csak aszondom.
PÓTVIZSGA (2017.08.24)


KEDVES PÓTVIZSGÁZÓK!

A PÓTVIZSGA IDŐPONTJA: 2017. AUGUSZTUS 24. 8 ÓRAÜGYELETI ID?PONTOK A NYÁRI SZÜNET ALATT 2017.07.05-08.16. (2017.07.05)
Kedves Szülők és Gyerekek!

ÜGYELETI IDŐPONTOK A NYÁRI SZÜNET ALATT:

2017. július 05. szerda 9.00-15.00

2017. július 12. szerda 8.00-12.00

2017. július 19. szerda 9.00-15.00

2017. július 26. szerda 8.00-12.00

2017. augusztus 02. szerda 9.00-15.00

2017. augusztus 09. szerda 8.00-12.00

2017. augusztus 16. szerda 9.00-15.00

Mindenkinek nagyon szép, élményekben gazdag nyarat kívánunk!
ÉVZÁRÓ (2017.06.22)

Kedves Gyerekek megkezdődött a vakáció!

Iskolánk a 2016/2017-es tanévet 2017. június 22-én tanévzáró ünnepséggel lezárta.

Mindenkinek nagyon szép nyarat!

"Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása."Fejleszt? pedagógus állás (2017.06.07)
Váci Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Földváry Károly Általános Iskola

fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.12.29. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Nagymező utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

SNI-s és BTM-es tanulók egyéni, valamint kiscsoportos fejlesztése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, gyógypedagógus,

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


Elvárt kompetenciák:

- kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet , megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
- szakmai önéletrajz és motivációs levél

- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Álmos László intézményvezető nyújt, a 06-27-502-531 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:


Elektronikus úton Álmos László intézményvezető részére a titkarsag@foldvary-vac.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláspályázat nyugdíjba vonuló pedagógus helyére került meghirdetésre, a státusz közös megegyezés alapján a felmentési határidőt követően véglegesíthető. Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 3 hónap próbaidő

Tanítói állás (2017.06.07)

Váci Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Földváry Károly Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.12.28. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Nagymező utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Osztálytanítói eladatok ellátása 3. évfolyamos osztályban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, tanító,

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


Elvárt kompetenciák:

- Kiváló szintű kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet , megbízhatóság,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
- szakmai önéletrajz és motivációs levél
-90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak -igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, -amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
-nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Álmos László intézményvezető nyújt, a 06-27-502-531 -os telefonszámon.

Pályázatok benyújtásának módja:


- Elektronikus úton Álmos László intézményvezető részére a titkarsag@foldvary-vac.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláspályázat nyugdíjba vonuló pedagógus helyére került meghirdetésre, a státusz közös megegyezés alapján a felmentési határidőt követően véglegesíthető. Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 3 hónap próbaidő
Pedagógusnap-oklevél (2017.06.06)

Pedagógusnap alkalmából a Váci Tankerületi Központ elismerő oklevéllel díjazta oktató-nevelő munkájukért:
Behányi Judit, Kurdi Csabáné és Zsigmond Ildikó pedagógusainkat.

Szeretettel gratulálunk!Trianon- Nemzeti Összetartozás Napja (2017.06.02)


Trianon- Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából iskolánk megemlékezést tartott.

1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy-Trianon palotában ránk kényszerített döntés értelmében a vesztes központi hatalmak oldalán harcoló Magyar Királyság területének mintegy kétharmadát elcsatolták. Az akkori népszámlálási adatok alapján a Trianon előtti Magyarország több mint 18 milliós lakossága 7,6 millió főre esett vissza, és az elcsatolt területekkel együtt mintegy 3,2 millió magyar ajkú került határainkon kívülre.„Nagy Digitális Kaland” területi verseny (2017.05.26)


2017.május 26-án részt vettünk a „Nagy Digitális Kaland” területi versenyen.
Ez egy programozó verseny, amit a Logiscool szervezett.
A versenyen sok érdekes feladat volt, törtük erősen a fejünket. Meg is lett az eredménye.

Sikerült a második helyen végeznünk.

Becsei Balázs , Makrai Nándor, Németh Rajmond Ádám 4.a

Gratulálunk Nekik!
Határtalanul a Felvidéken -2017.0517-19 (2017.05.17)
Iskolánk V. alkalommal nyerte el a Határtalanul pályázatot. Idén is a Felvidék látogatás a célunk, bár természetesen más útvonalat, és más témakört dolgozunk fel.
Idén májusban a felvidéki nagy íróink életútját követjük nyomon három napon keresztül.
Az eddigi legnagyobb létszámmal, 47 diákkal, illetve 5+1 nevelővel az alábbi helyeket látogatjuk végig:
1. nap: Indulás
Ipolysági testvériskolák látogatása (Sport verseny)
Bajmóc: Egykori királyi vár, várkert meglátogatása.
Zólyom: Balassi Bálint végvárát látogatjuk meg, verssel emlékezünk katonaköltőkre.

2. nap:
- Selmecbánya: UNESCO világörökség része a festői kisváros.
Egykori Evengélikus Liceum megkoszorúzása, ahol Petőfi és Mikszáth is tanult.
- Szklabonya: A „nagy palóc” életével ismerkedünk meg
- Alsó Sztregova. A Váci Piarista Gimnázium egykori tanítványának lakhelye.
Tiszteletünket tesszük a Madách-kúria angolparkjában.

3. nap:
- Dobsinai jégbarlang: A háromszintes barlangot a vízfolyás alakította ki. Ez már a jég birodalma.
- Betlér: Andrássy grófok kastélya. Jókait, a romantikus mesemondót is itt látták vendégül.
- Hazaérkezés

A pályázatban, melyet Kurdi Csabáné készített el, 1 312 000 Ft-ot nyertünk, vissza nem térítendő támogatásként.
A diákok számára ez az összeg az útiköltséget, a szállást és az idegenvezetést foglalja magában.

A későbbiekben majd tudósítunk az utazásról.

Az utazás képei az alábbi linken megtekinthetők:

hat. képek 2017Angol nyelvi kompetencia (2017.05.17)

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket gyermekük angol nyelvi kompetencia mérés eredményeiről.
A mérés napján adott azonosítók alapján tudják megkeresni gyermekük eredményét.

Iskola vezetés

2017.06.02.


6. évfolyam
Mérési azonosító Mérési eredmény (%)

E781-W613 66%
L253-T856 80%
N849-W258 70%
E377-V671 86%
A926-M415 93%
P457-H926 66%
E193-J751 93%
E338-N985 83%
Q856-E614 66%
W748-P776 83%
L158-M896 83%
U291-B515 93%
A865-G499 36%
A724-F267 36%
F846-H198 96%
J318-X469 33%
X232-K188 83%
O558-C449 76%
N388-K196 63%
B396-D150 90%
U473-X359 96%
L578-H666 60%
E182-R299 96%
K989-S485 86%
X573-H668 90%
M549-Q559 86%
F183-V731 93%
G385-J524 90%
K362-G854 96%
B551-H880 83%
X313-U631 96%
M947-J245 93%
R381-M790 50%
E723-F390 96%
Q637-R445 63%
T599-F677 80%
U943-B335 66%
G967-P624 96%
U634-Q579 73%
G686-F760 50%
S122-D965 46%
C614-D666 n.a.
C561-P539 53%
A584-X387 56%
V286-M635 50%
Q582-G350 43%
C392-H293 46%


8. évfolyam
Mérési azonosító Mérési eredmény (%)

H315-X372 80%
R257-H786 95%
K993-B373 75%
G181-K127 100%
D455-S191 57%
Q277-D252 62%
H945-C851 62%
W697-J130 72%
K558-N854 50%
D918-J285 52%
N491-B595 97%
W367-D720 50%
H399-L733 35%
K411-P422 52%
W571-H564 100%
P255-F476 47%
C719-R914 90%
K328-A167 85%
T267-W844 70%
O712-K318 95%
U668-A550 62%
F523-C550 60%
A785-D870 42%
W356-K283 47%
R655-G422 90%
C614-K646 92%
H398-Q158 52%
D573-Q442 45%
B888-M561 92%
R273-S757 n.a.
O832-E352 95%
S757-L991 75%
B771-W725 67%
N286-G946 77%
H429-A122 90%
V129-G723 95%
X667-E974 57%
O749-C533 95%
V929-X710 95%
F381-J165 75%
C159-N698 85%
G837-D125 97%
B755-J387 85%
K141-S287 97%
C929-W934 92%
G675-E111 42%
M873-K886 90%
C483-O181 75%
O459-U951 90%
J696-L814 85%
D834-F570 85%
A127-E895 65%
T934-U739 n.a.
O262-M961 47%
U183-F589 60%


Határtalanul a Felvidéken (2017.05.17)

Iskolánk V. alkalommal nyerte el a Határtalanul pályázatot. Idén is a Felvidék látogatás volt a célunk
Idén májusban a felvidéki nagy íróink életútját követtük nyomon három napon keresztül, melyről a beszámolók, valamint a bemutató anyagok az alábbi linkeken érhetőek el:

Határtalanul 1.nap PPT

Határtalanul 1.nap beszámoló

Határtalanul 2.nap PPT

Határtalanul 3.nap PPT

Határtalanul 3.nap beszámolóSzólánc Nyelvtan, Helyesírási Verseny (2017.05.13)

Május 13-án, szombaton iskolánk adott otthont a Szólánc Nyelvtan, Helyesírási Verseny megyei döntőjének.
3. 4. 5. és 6. évfolyamon a fordulók összesített eredményei alapján 77 versenyző jutott be a döntőbe, akik közül a zsűri évfolyamonként az első hat helyezettet értékelte.
A 2. évfolyamos legjobb teljesítményt nyújtó tanulók legalább 115 pontot elérve részesültek oklevélben.

Iskolánkból a következő tanulók jutottak be a döntőbe:

3. évfolyam:
Horka Lilla, Mosoni Fanni

4. évfolyam:
Drajkó Mira, Csépe Zoltán

5. évfolyam:
Restyák Tímea

Kiemelkedő helyezést ért el:

2. évfolyamon Földesi Fanni 1. hely.
Felkészítője: Szabadosné Józsa Krisztina.

3. évfolyamon Horka Lilla 1. hely.
Felkészítője: Szűcsné Hegyi Mária.

4. évfolyamon Drajkó Mira 6. hely.
Felkészítője: Behányi Judit.

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek.BLENDE FOTÓ-PÓT RENDELÉSFELVÉTEL (2017.05.08)
Kedves Szülők!

A Blende Fotó 2017. május 08-án (hétfőn) újra jön iskolánkba, hogy a pót megrendeléseket felvegye.

Rendelés felvétel az iskola aulájában 2017.05.08. 7.30-8.30 valamint 15.30-16.30
A rendelés leadásakor kell a képeket is kifizetni!

Köszönettel:

2017. május 3.

Váci Földváry Károly Általános Iskola
Országos szorobánverseny (2017.05.06)


A XXII. Országos szorobán verseny döntőjét május 6-án, szombaton rendezték meg a budapesti Kőbányai Kertvárosi Általános Iskolában. Az ötödik évfolyamon 26 diák mérte össze a szorobán tudását. A versenyzőknek az első feladatlap megoldására 5 perc állt rendelkezésre. Fejszámolással 30 darab, egyenként 10 tagból álló, összeadásokat és kivonásokat vegyesen tartalmazó feladatot kellett elvégezniük. A második feladatlapon 30 tíztagú műveletet számoltak ki 10 perc alatt szorobánjuk segítségével. A harmadik körben logikai, gondolkodtató feladatokat oldottak meg szorobán használattal. Az utolsó 10 percben szintén 30 többjegyű szorzást végeztek el eszközükkel. Iskolánkat Deskó Amira 5.t osztályos tanuló képviselte, aki ezen a versenyen saját elhatározásból, és önszorgalomból indult. Amira az igen szoros mezőnyben kimagaslóan teljesített, országos 4. helyezést ért el.
Gratulálunk Amirának és a felkészülését segítő Pohárnikné Sári Marianna tanító néninek a szép eredményhez!
Blende Fotó rendelés leadás (2017.05.02)
Kedves Szülők!

A mai napon a Blende Fotó behozta az indexképeket, melyeket a gyerekek a megrendelő formanyomtatvánnyal együtt megkaptak.

A Blende Fotó 2017. május 02-án (kedden) jön iskolánkba, hogy a megrendeléseket felvegye.

Rendelés felvétel az iskola aulájában 2017.05.02. 7.30-8.30 valamint 15.30-16.30

A rendelés leadásakor kell a képeket is kifizetni!

Köszönettel:


2017. április 28.

Váci Földváry Károly Általános Iskola

Fotózás lesz iskolánkban (2017.04.25)


Kedves Szülők és gyerekek!
Fotózás lesz iskolánkban
(Blende Fotó)
Időpont: 2017.április 25-26. (kedd-szerda)
Beiratkozás 2017/2018-as tanévre 2017.04.20--21 -én (2017.04.20)


Általános iskolák 2017/2018. tanév - első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan:

Beiratkozás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra közöttRészletekért kattintson ide

Körzethatárok beiratkozáshoz 2017

Földváry Gála 2017.04.12. (2017.04.12)


Kedves Szülők és Gyerekek!

Itt olvashatják/olvashatjátok a Földváry Gála műsorát

Földváry Gála (2017.04.03)

Kedves Szülők!

A jegyeket az Iskola Portáján tudják megvásárolni.Kazinczy-jelvény arany fokozata (2017.03.31)

Kisújszálláson 18. alkalommal rendezték meg a Dunától keletre fekvő megyék a 7-8. osztályos tanulóinak „Szép magyar beszéd” versenyét, melyen 68-an vettek részt.

A döntő két fordulója mellett számos kulturális és szabadidős program várta a vendégeket.
A háromnapos megmérettetés helyszíne a Városháza házasságkötő terme volt. A diákok XX. századi magyar esszéket szólítottak meg.

7.b osztályos dákunk, Kormos Anni Zsófia a Kazinczy-jelvény arany fokozatát szerezte meg a félországos versenyen.

Felkészítő tanára Kurdi Csabáné volt.

Gratulálunk mindkettejüknek!


NYÍLT ÓRÁK A VÁCI FÖLDVÁRY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (2017.03.27)

NYÍLT ÓRÁK A VÁCI FÖLDVÁRY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEI SZÁMÁRA

2017. MÁRCIUS 27-28. (HÉTFŐ, KEDD)
8.00-12.00
Suli Sárkányhajó Bajnokságo (2017.03.25)

Iskolánk csapata március 25-én, szombaton 1. helyezést ért el a IV. Medencés Suli Sárkányhajó Bajnokságon.

A csapat tagjai:

- Bene Zsombor 8.t
- Földesi Bence 8.t
- Ponicsán Boldizsár 8.t
- Restyák Gergő 7.b
- Földesi Gergő 5.t
- Barna Panna 4.t
- Németh Kevin 4.t
- Lőrinczi Luca 4.a
- Selmeci Tamás 4.a

Gratulálunk a versenyzőknek!

További képek a Galériában tekinthetők meg. (Sarkanyhajobajnoksag20170325 az oldal alján)1848. március 15. (2017.03.15)

Egyik legfontosabb nemzeti ünnepünkön, március 15-én az 1848/49 -es forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire emlékezünk. Ezen jeles évforduló alkalmából intézményünk, a korábbi évekhez hasonlóan, iskolai műsor keretében megemlékezést tart 2017. március 14-én, kedden 8 órakor az iskola aulájában.
Kérjük tanulóinkat az alkalomhoz illő öltözet valamint kokárda viselésére!

Földváryba hivogató (2017.03.14)


KEDVES LEENDŐ ELSŐSÖK, KEDVES SZÜLŐK!
ISKOLÁNK SZERETETTEL MEGHÍVJA LEENDŐ KIS ELSŐSEIT ÉS SZÜLEIKET ISKOLANYITOGATÓ PROGRAMSOROZATÁRA.


Országos Anyanyelvi Nap (2017.03.12)
2017. március 04-én Baár-Madas Református Gimnáziumban, Budán zajlott a XX. Országos Anyanyelvi Nap.

Iskolánk „beszélni nehéz” szakkörösei is részt vettek Kurdi Csabáné vezetésével a találkozón:
Party Ádám, Povázsai Dorka, Hegyesi Noémi a 6. a, Körtvélyesi Zoltán a 7.a, Kormos Anni Zsófia a 7. b osztályból.

Az ország számos városából, sőt a határon túlról is érkeztek vendégek. A megnyitó ünnepségen Arany János balladáit hallgattuk a középiskola tanulóinak tolmácsolásával.
A jókedvű beszélgetésen, és finom ebéden túl versenyeztek is diákjaink helyesírásban, példamondatok jelölésében, vers és prózamondásban, illetve szépkiejtésben.

Hegyesi Noémi a példamondatok jelölésében első lett, Povázsai Doka és Party Ádám helyesírásban 2. illetve 3. helyezést értek el.


Büszkék vagyunk rájuk!
Nyelvtan-helyesírási verseny (2017.03.10)
2017.februárjában megrendeztük a 2., 3. és 4. évfolyamon nyelvtan-helyesírási versenyünket.

Az eredmények a következők lettek:

II. évfolyam:

1. hely Csizek Luca

2. hely Takács Dániel

3. hely Deskó Gyula

III. évfolyam

1. hely Wanderlich Boglárka

2.hely Horka Lilla
Lőrik Veronika
Riczi Rebeka

3. hely Mosoni Fanni
Szaniszló Kira

IV. évfolyam

1. hely Horváth Adrienn Lilla

2 hely Bachor Mirella

Bognár Tímea

3.hely Szabó Henriett

Gratulálunk a versenyzőknek!AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT cím (2017.03.02)


Iskolánk az idei tanévben újra megkapta a következő 3 évere az AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT címet.
A dísztábla átadására 2017. március 25-én, Budapesten kerül sor.


Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny (2017.03.01)
Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei eredménye.

20017. január 19-én rendezték meg a verseny megyei döntőjét.


Az iskolánk tanulói közül a 4. osztályosok először jutottak be, és vettek részt a megyei megmérettetésen.
- Horváth Adrienn Lilla 4. helyezést ért el
- Drajkó Mira holtversenyben a 6. helyen végzett
Felkészítőjük: Behányi Judit tanítónő


A 7. évfolyamon:
- Pósa Róbert 2. helyezést
- Bálint Zsófia 4. helyezést ért el.


A 8. évfolyamot Party Noémi, Sinkó Péter, Herendi Hunor, Virág Bernadett és Mikulás Krisztina képviselte.
Party Noémi és Sinkó Péter holtversenyben 2. lett,
Herendi Hunor pedig a 7. helyen végzett.


A megyei eredményekhez gratulálunk tanulóinknak!


Az országos összesítés során, pontszámaik alapján Pósa Róbert és Bálint Zsófia jutott be a március 17-18-án megrendezendő országos döntőbe, ahol magyarországi és határon túli diákok mérik össze tudásukat.


Sikeres felkészülést, és versenyzést kívánunk Nekik!


Zsidek Béláné
magyartanár
7-8. osztályosok országos történelmi versenyének megyei ered (2017.02.28)

2017. február 14-én a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium biztosította a helyszínt a történelemverseny megyei fordulójához. Ebben a tanévbena diákok Magyarország és Európa történelméről 1703-1815 közötti időszakban bizonyíthatták felkészültségüket, adhattak számot ismereteikről.A verseny sajátossága, hogy a 7-8. évfolyamos tanulók egy kategóriában mérik össze tudásukat.

A decemberi iskolai forduló megírása után három tanulót sikerült a megyei fordulóra felterjeszteni: Gyömbér Marcell 7.b, Murcsik Zsanett 8.b és Ponicsán Boldizsár 8.t osztályos tanulókat.
Az áldozatos munka, a kitartás, a hosszú felkészülés és felkészítés meghozta gyümölcsét. A 27 fős népes mezőnyben tanítványaink ismét nagyszerűen helytálltak, legjobb tudásuk alapján oldották meg az igencsak bonyolult és összetett feladatsort.Pest megye 5. helyezését Marcell, 6. helyét Boldizsár, míg a 12. helyet Zsanett szerezte meg.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáruknak, Majerné Molnár Gabriellának, az elért szép eredményekhez!
Bozsik-kupa (2017.02.24)


A Bozsik-kupát a mi kis Focistáink hozták el Diósjenőről!

A gyerekeket Rusvay Gergő bácsi készítette fel.


„Szép magyar beszéd” verseny (2017.02.17)

2017. február 17-én, pénteken az Árpád Fejedelem Általános Iskolában zajlott „Szép magyar beszéd” verseny megyei-területi fordulója.

A januári iskolai döntőből 4 tanulónk jutott tovább: Party Noémi 8.t, Kormos Anni Zsófia 7.b, Rostás Eszter 6.a, Inotay Réka Lili 5.a

A mezőny népes volt, ahogy eddig is hozzászoktunk, de tanulóink remekül helytálltak.

Kormos Anni Zsófia megnyerte a 7-8-os korosztályi versenyt, így Ő képviseli ezt a területet az országos döntöben.

Rostás Eszter az 5-6-os korosztályban 3. helyezést ért el.

Felkészítő tanáruk: Kurdi CsabánéJátékos sportdélután (2017.01.27)
Január utolsó, szürke szmogos hetén a második évfolyamosok játékos sportdélutánon vehettek részt. A vidám sorversenyen mindenki nagyon jól érezte magát.

A jó hangulatú programot Csurja Jánosné és Wagnerné Balik Kitti szervezte.
„Szép olvasási verseny” (2017.01.26)
Iskolánkban is megrendezésre került 2017. január 26-án a „Szép olvasási" verseny, amelyen 3. és 4. osztályos tanulók vettek részt.

A zsűritagok: Szabadosné Józsa Krisztina tanítónő, Zsigmond Ildikó tanárnő, valamint Bossányi Gáborné tanítónő

Nyerteseink:

3. évfolyamon:
1. helyezett: Szűcs Kristóf 3.t
2. helyezett: Mosoni Fanni 3.t
3. helyezett: Horka Lilla 3.t osztályos

4. évfolyamon:
1. helyezett: Becsei Balázs 4.a
2. helyezett: Bognár Tímea 4.t
3. helyezett: Csépe Zoltán 4.t osztályos

Mindenkinek köszönjük a színvonalas részvételt!

Minden versenyzőnek gratulálunk!
Iskolai étkezés-Partnertalálkozó (2017.01.16)
Az iskola konyhája élelmezésvezetőknek szóló partnertalálkozót tart 2017. február 2-án, 14 órai kezdettel, melyre a Szülőket is sok szeretettel várjuk!
A szülők január 20-ig jelezhetik részvételüket.
Farsang - Alapítványi bál (2017.01.16)
Kedves Szülők és Gyerekek!

Sok szeretettel várunk mindenkit az idén is megrendezésre kerülő farsangi mulatságra, valamint az alapítványi bálra.

Farsang:

Időpont:

- Alsó tagozatosok farsangja 2017. február 10. 14-16 óráig

- Felső tagozatosok farsangja 2017. február 10. 17-20 óráig

Alapítványi bál:

Időpont: 2017.február 24.- 19 órai kezdettel

Árak:

- vacsorajegy – 3000 Ft,
- támogatói jegy - 500 Ft/db,
- tombola jegy - 200 Ft/db

Belépő és támogatójegyeket a portán, február 6-tól lehet vásárolni.Segédanyag a 8. évfolyam továbbtanulásához (2017.01.13)
Az alábbi linkek megnyitásával megtalálhatók a váci és Vác környéki középiskolák OM azonosítói és a tagozatkódjai. Amennyiben a választott iskola nem szerepel ebben a felsorolásban, akkor az Országos tagozatkódok jegyzékéből kell azt kikeresni.
Kérdés esetén forduljanak a tanuló osztályfőnökéhez.

Bernáth_Kálmán_Református_Gimnázium__Kereskedelmi_és_Vendéglátóipari_Szakgimnázium_és_Szakközépiskola 2017

Dunakeszi_Radnóti_Miklós_Gimnázium 2017

Piarista_Szakképző_Iskola__Gimnázium_és_Kollégium_-Göd 2017

SZC_Boronkay_György_Műszaki_Szakgimnáziuma_és_Gimnáziuma 2017

Táncsics_Mihály_Mezőgazdasági_Szakképző_Iskolája_és_Kollégiuma 2017

Váci Madách Imre Gimnázium 2017

Váci_Piarista_Gimnázium_és_Kollégium 2017

Váci_SZC_I._Géza_Király_Közgazdasági_Szakgimnáziuma 2017


Váci_SZC_Király_Endre_Szakgimnáziuma_és_Szakközépiskolája 2017

Váci_SZC_Selye_János_Egészségügyi_és_Szociális_Szakképző_Iskolája 2017

Országos tagozatkódok jegyzéke 2017
SZK (SZMK) értekezletet (2017.01.09)


Kedves Szülői Közösségi Tagok!

Emlékeztetőül:

A tél végi farsangi bálok rendezésével kapcsolatban SZK (SZMK) értekezletet tartunk 2017. 01.10-én 16 órakor az iskola ebédlőjében.
Az ezekkel kapcsolatos teendők megbeszélésére várjuk Önöket.

Számítunk megjelenésükre!Országos történelem versenyének megye (2017.01.06)
A 7. és 8. osztályosok országos történelem versenyének megyei fordulójába Vácról 6 tanulót hívtak be az iskolai eredmények alapján. A Földváry iskolát három tanuló képviseli, míg a többi váci általános iskolából és nyolc osztályos gimnáziumból (4+1+1 , azaz hat intézményből) további három tanuló került meghívásra.Országos rajzverseny általános iskolások számára (2016.12.21)
Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája 2016 őszén országos rajzpályázatot hirdetett 10-15 éves tanulók részére „Értékeink Európában - ami összeköti Európát” címmel.


Földvárys tanuló rajza a 2017-es naptárban

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája 2016 őszén országos rajzpályázatot hirdetett 10-15 éves tanulók részére „Értékeink Európában - ami összeköti Európát” címmel.
A közel 320 beküldött pályázat közül a Kósa Ádám európai parlamenti képviselő vezette zsűri, melynek további tagjai Lővei Andrea, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának vezetője, Bakos Tamás, ELTETÓK, tanszékvezető főiskolai docens, festőművész és Varga Ferenc, művészeti szakértő 15 alkotást választott ki a Tájékoztatási Iroda 2017-es naptárába.
Ezek között szerepel PARTY NOÉMI 8.T osztályos tanuló rajza is, aki ezzel nemcsak iskolánkat és városunkat, de Pest megyét is képviselte ezen az országos versenyen.

Iskolánkból még nagyon szép alkotásokat küldtek:

Bogácsi Bernadett Boglárka 5.a
Inotay Réka Lili 5.a
Mártai Tamara 6.t
Mártai Balázs 7.a

Az Ő képeiket is bemutatjuk a honlapon a képgaléria menüpont, Országos rajzverseny általános iskolások számára megnevezés alatt.

Gratulálunk a versenyzőnek a szép teljesítményéért, és köszönjük tanárának, Bundikné Gerengay Ildikónak a felkészítő munkáját.
Iskolai karácsony (2016.12.21)
Karácsonyi ünnepségünk 2016. december 20-án (kedden) került megrendezésre, ahol a 4.a osztályosok, valamint az iskola kórusa műsorával ajándékozta meg az iskolánkat, valamint vendégeinket.Karácsonyi üdvözlet (2016.12.20)

Áldott estén, karácsony éjen, angyalok szállnak fenn az égen.
Mindenkihez be-benéznek, mindenhová odaérnek. Áldást hoznak minden házra, csillagot a fenyőfára.

Karácsonyi M?sor (2016.12.19.)
Karácsonyi műsorMikulás ünnepség 2016. december 6. (2016.12.06)
Iskolánkban, az előző évekhez hasonlóan Mikulásváró ünnepséget rendeztünk.

A 3.t osztály tanulói kedves, vidám mesét, Jean de Brunhoff : Babar és a Télapót mutatták be, melyet az egész iskola, valamint a környező óvodák gyermeki is megtekintettek.


„Babar, az elefántok királya felkerekedik, hogy rábeszélje a Télapót: ne csak az emberek gyerekeit keresse fel karácsonykor, hanem ajándékozza meg az elefántgyerekeket is. Útja során eljut Párizsba, ahol a Szajna partján végre megtudja, hogy a Télapó Csehszlovákiában, egy PRJMNESTVE nevű város közelében lakik.”

Az előadás nagy sikert aratott mind az iskolások, mind az óvodások körében.

A képek honlapunkon a képgaléria menüpont Mikulás ünnepség (2016.12.06.) megnevezésnél tekinthetők meg.


Mesemondó verseny (2016.11.29)
2016. november 29-én megrendeztük az iskolában a mesemondó versenyt.
Nagyon színvonalas előadásokat hallgathattunk végig.

A zsűri tagjai:

Kármán Gáborné (Lola néni) volt, aki sok éven át tanított iskolánkban,és Smál Szilaj Gábor, aki a Váci Dunakanyar Színház színésze, valamint Szabadosné Józsa Krisztina, .az alsós magyar munkaközösség vezetője.

A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt. Döntése a következő lett:

1-2. évfolyam:
• Rottenhoffer Máté 2.a osztályos tanuló kiemelt arany fokozatú,
• Sasvári András Tamás 1.t osztályos tanuló arany fokozatú,
• Körtvélyesi Flóra 2.a osztályos tanuló ezüst fokozatú,
• Greff Levente 1.t osztályos tanuló bronz fokozatú mesemondó lett

3-4. évfolyam:
• Mosoni Fanni 3.t osztályos tanuló kiemelt arany fokozatú ,
• Horka Lilla 3.t osztályos tanuló arany fokozatú,
• Csépe Zoltán 4.t osztályos tanuló ezüst fokozatú,
• Becsei Balázs 4.a osztályos tanuló bronz fokozatú mesemondó lett.

Köszönjük a felkészítő tanároknak a lelkiismeretes munkát!
Fotók átvétele-pótnap (2016.11.24)
Kedves Szülők!

Az elkészült fényképek közül még sokat nem vettek át.

Azok, akik a korábban megadott időpontokban nem tudták átvenni a képeket, az alábbi napon, illetve időpontban átvehetik az iskola aulájában a Rózsavölgyi Fotó kollégáitól.

Időpont: 2016.november 28. -délután 15.00-17.00
Rózsavölgyi Fotó-Fotók átvétele (2016.11.16)

Kedves Szülők!

Elkészültek a fényképek.
A fotókat a az alábbi napokon, időpontokban lehet átvenni, és kifizetni az iskola aulájában a Rózsavölgyi Fotó kollégáitól.

2016.november 22. - Reggel 7.00-8.00, valamint délután 15.00-17.00

Abban az esetben, ha valaki az adott időpontokban nem tudja átvenni a képeket, a szerdai nap folyamán (2016.november 23.) 15.00-17.00-ig megteheti.Duna-Dráva a Tehetségekért (2016.11.11)
2016. november 11-én került sor a „Duna-Dráva a Tehetségekért” elnevezésű ösztöndíj ünnepélyes átadására. Erre azok a váci általános- és középiskolai diákok pályázhattak,akik a tanulmányaikban, a sport, vagy a kultúra területén ígéretes tehetségnek számítanak, és eredményeikkel kiemelkednek az átlagból.Idén 42 tehetséges tanuló vehette át a nyerteseknek szóló oklevelet, köztük iskolánk 8. t osztályának két tanulója: Party Noémi és Ponicsán Boldizsár.
Gratulálunk eddig elért eredményeikhez, és kívánjuk, hogy az ösztöndíj segítse őket további sikereik elérésében és terveik megvalósításában.
Iskolai versmondó verseny (2016.10.15)
Októberben tartottuk meg az iskolai versmondó versenyt, melyre 40 tanuló jelentkezett az alsó tagozat mind a 4 évfolyamáról.
A gyerekek kedves, vidám versekkel készültek.
A verseny szervezője Berta Istvánné volt.
A zsűri tagjai: Kármán Gáborné, Szabadosné Józsa Krisztina, Győriné Némedy Andrea és Berta Istvánné.
Versmondó délutánunkra eljött Álmos László iskolánk igazgatója, és Pallaginé Nagy Ágnes igazgatóhelyettes is.
Köszönjük a felkészítő tanárok lelkiismeretes munkáját, és a gyerekek színvonalas produkcióit.

Eredmények:

1. osztályosok:
1. Inotay Júlia Nóra
2. Sasvári András Tamás
3. Foltin Ágnes
Különdíjas: Horváth Henrietta Csilla

2. osztályosok:

1. Csizek Luca
2. Jakab Ramóna
3. Német Leila Vita
Különdíjas: Takács Dániel

3. osztályosok:

1. Mosoni Fanni
2. Horka Lilla
3. Lőrik Veronika
Különdíjas: Nagy Nikolett

4. osztályosok:

1. Szabó Henriett
2. Csépe Zoltán
3. Takács Flórián
Különdíjas: Horváth Adrienn


Kapcsolódó link: http://www.facebook.com/groups/179982962036730/Határtalanul a Felvidéken (2016.06.22)

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” pályázattal 1.160.000 forintot nyert iskolánk. Ezt az összeget a Felvidéken költöttük el, végiglátogatva a reformkor és a szabadságharc állomásait. A 43 gyerek és 5 felnőtt a három nap után rengeteg élménnyel és sok ismerettel tért haza.

Az alábbi linkeken láthatók a gyerekek írásos és képi beszámolói.

7.a osztály beszámolója

7.b osztály beszámolója

7.t osztály beszámolója

A június 13-án megtartott Témanapon a váci kábeltelevízió az alábbi hírműsort készítette.
3.37 perctől
Díjátadó ünnepségen jártunk (2016.06.21)
A 2015/2016. évi tanulmányi versenyek fővárosi és Pest megyei döntőjén kiemelkedően szereplő diákok és felkészítő tanáraik meghívást kaptak június 14-ére a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumba. A rendezvényen az Oktatási Hivatal Budapesti és Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja jutalmazta a megjelenteket.

A díjkiosztóra iskolánkból négy tanuló kapott meghívást a megyei döntőkön elért eredmények alapján:

Rostás Eszter (5.a) 1. hely a Kaán Károly XXIV. országos természet- és környezetismereti versenyen (felkészítő tanára: Nagy László Sándorné)

Faludi Sára (5.t) 1. hely a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen (felkészítő tanára: Zsigmond Ildikó)

Ponicsán Boldizsár (7.t) 2. hely a XXVI. Herman Ottó országos biológia versenyen (felkészítő tanára: Nagy László Sándorné)

Szendi Adrienn (8.t) 1. hely a XXVI. Herman Ottó országos biológia versenyen (felkészítő tanára: Nagy László Sándorné) és 2.hely az Országos történelem versenyen (felkészítő tanára: Majerné Molnár Gabriella)

Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak!
Kitüntetés (2016.06.13)
2016. június 7-én Cser Gézáné, felső tagozatos igazgatóhelyettesünk Balog Zoltántól, az Emberi Erőforrások miniszterétől és Palkovics László államtitkár úrtól vehette át a Németh László-díjat. A dijátadásra Budapesten, a Vigadóban került sor. Az oklevéllel és emlékplakettel járó kitüntetést az oktatási miniszter adományozza azoknak az általános iskolai, szakiskolai és középiskolai oktató-nevelő munkát végző tanároknak, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkát végeznek. Az elismerésben évente legfeljebb hetven személy részesülhet a Pedagógus Napon.
Ezúton is gratulálunk Cser Gézáné Éva néninek!Álláshirdetés (2016.06.03)
A Váci Földváry Károly Általános Iskola 2016. augusztus 16-i belépéssel 1 fő matematika-technika szakos tanárt és 1 fő pedagógiai asszisztenst keres.
Érdeklődni lehet az iskola igazgatójánál.

Jelentkezési határidő: 2016. június 15.

Részletes pályázati kiírások az alábbiakban találhatók:
Matematika-technika szakos tanár
Pedagógiai asszisztensIdegen nyelvi mérés eredménye (2016.06.02)
Tisztelt Szülők és Tanulóink!
2016. május 18-án angol nyelvből országos idegen nyelvi mérésen vettek részt iskolánk 6. és 8. osztályos tanulói. Az elért eredmények az alábbi linkekre kattintva érhetők el.
Iskolavezetés


6. évfolyam

8. évfolyamSiker az országos biológia versenyen (2016.06.02)
Május 27-28-29-én Kisújszálláson rendezték meg a Herman Ottó országos biológia verseny döntőjét, immáron huszonhatodik alkalommal. A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat hirdeti meg 7-8. osztályos tanulóknak, a legnagyobb magyar polihisztor, Herman Ottó emlékére. A középdöntőből mindig csak egy tanuló juthat tovább, az idén Pest megyét egy földvárys diák, Szendi Adrienn (8.t) képviselte a huszonöt fős mezőnyben (19 megyei + 6 fővárosi versenyző).
A megmérettetés első napján, a szóbeli döntőn, a versenyzők 5 perces kiselőadást tartottak, melyen lakóhelyük természeti értékeit mutatták be a zsűrinek és a résztvevőknek. A második napon, szombaton a Közép-Tisza-völgyben egy terepgyakorlaton vettek részt. Az itt szerzett új ismeretekből a hagyományoknak megfelelően számot is kellett adniuk a nap során: 25-25 kérdésre kellett írásban válaszolniuk. Az is a feladatuk volt, hogy a Növényismeret című könyv segítségével meghatározzák a terepen gyűjtött 10 növényfajt. Vasárnap reggel az elméleti fordulóval folytatódott a finálé: a Móricz Zsigmond Gimnázium Jermy Gusztáv Szertárának megtekintése után számonkérés következett a látottakról, hallottakról, az interneten előzetesen elérhető ismeretekről, Herman Ottó életéről, munkásságáról, a Természetbúvár című folyóirat megjelölt cikkeiről, az előző napi terepgyakorlaton szerzett tudásról, preparátumok és ökológiai jellegű képek felismeréséből.
Ezen a nagyon sokrétű felkészültséget, rátermettséget igénylő versenyen diákunk, Szendi Adrienn az előkelő XII. helyezést érte el.
Gratulálunk Adriennek és Nagy László Sándorné felkészítő tanárnak!
Rajzpályázat (2016.05.30)
A váci Főtéri Cukrászda rajzpályázatára 1-1 saját képzeletbeli tortával lehetett benevezni. A gyermekek fantáziáját megmozgatta ez a téma, és szebbnél szebb rajzok készültek.
Iskolánkból három tanulót hívtak meg az eredményhirdetésre.
Barna Panna Dorina 3.t osztályos tanuló I. helyezéséért egy tortát és 50 gombóc fagyit kapott. Felkészítője: Berta Istvánné.
Berta Mercédesz 6.a és Erdélyi Kitti 6.b osztályos tanulók különdíjban részesültek, és 25-25 gombóc fagyit kaptak.
Gratulálunk a nyerteseknek!Siker a Kaán Károly XXIV. országos döntõjében (2016.05.25)
Május 20-21-22-én Mezőtúron rendezték a természet- és környezetismereti verseny országos fordulóját, melyen Pest megyét iskolánk 5.a osztályos tanulója, Rostás Eszter képviselte. A megmérettetés során 5. és 6. osztályos versenyzők mérték össze tudásukat. A döntő nagyon sokrétű felkészültséget igényelt a diákoktól, hiszen nemcsak az elméleti, de az egész napos terepgyakorlat során szerzett új ismereteikről is számot kellett adniuk. Kiselőadás formájában mutatták be lakóhelyük természet- és környezetvédelmi értékeit, és posztert készítettek a rendezvény megnyitójára. Eszter kitartó munkájának köszönhetően ötödikesként a 8. helyen végzett a 23 versenyző között. Büszkék vagyunk tanítványunk kimagasló eredményére! Gratulálunk Eszternek és felkészítő tanárának, Nagy László Sándornénak!Ezüstérem a röplabda diákolimpia országos elõdöntõ (2016.05.24)
A IV. korcsoportos (7-8. osztályos) fiúk csapata ebben a tanévben indult először a diákolimpia röplabdaversenyén. A bajnokság megyei elődöntővel Szentendrén kezdődött, ahol a csapat szettveszteség nélkül nyerte meg a tornát. A megyei döntőbe így másik három csapattal küzdöttek a továbbjutásért. A döntő helyszíne intézményünk volt. A hazai pályán iskolánk tanulói lelkesen szurkoltak a fiúknak, akik izgalmas és látványos játékkal és újra szettveszteség nélküli győzelemmel hálálták meg mindezt. Az országos elődöntőket hét helyszínen rendezték meg. Fiainknak Székesfehérváron folytatódott a verseny, ahol a tét már az országos döntőbe jutás volt. Sajnos, a székesfehérvári csapattal szemben a fiúk elveszítették a mérkőzést, így ezüstéremmel és egy gyönyörű kupával fejeződött be a földvárys csapat diákolimpiai röplabdaversenye. Ezzel az eredménnyel az országos 1-14. helyezettek közé küzdötték fel magukat. Gratulálunk a fiúknak a szép eredményhez!
A csapat tagjai: Bálint László (csk.), Kohlmann Levente, Mester Csaba, Nagy Bence, Nagy Krisztián, Bene Zsombor, Meskó Domonkos, Nagy Zoltán Gergő, Ponicsán Boldizsár. Felkészítőjük: Kareczkiné Csernák Dóra
Kölyökatlétika (2016.05.19)
Iskolánk 2. és 3. osztályos tanulói sikeresen vettek részt a Reménység pályáján rendezett Kölyökatlétika versenyen.
Gratulálunk minden tanulónak!

Szlovák testvériskola látogatása (2016.05.18)
Mai napon szlovák testvériskolánkat, az ipolysági Pongrácz Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola gyermekszínjátszó csoportját láttuk vendégül. A Csillag-szóró csoport tagjai a 6. és 7. évfolyamos tanulóinknak előadták Titok-tár című műsorukat, mellyel több színjátszó találkozón és versenyen is nagy sikerrel szerepeltek. Ezúton is köszönjük nekik a színvonalas előadást, és további sikereket kívánunk!


Tájékoztatás (2016.05.18)
Az alábbiakban tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat a tanév hátralévő részére vonatkozó fontosabb időpontokról.

- utolsó tanítási nap: június 15.
- ballagás: június 17. 18.00
- tanévzáró ünnepély: június 24. 18.00
- osztályozó vizsgák magántanulóknak: június 06 - 09-ig
- iskolai nyári napközi: június 16 - július 01-ig.
Albertirsai megyei döntõ (2016.05.16)
Iskolánk II. korcsoportos atlétika csapata nagyon szoros versenyben 5. helyen végzett a Diákolimpia Pest megyei döntőjében Albertirsán.
Földesi Gergő és Pósa Roland azonos pontszámmal 8. helyezett lett az egyéni versenyben.
A csapat tagjai:
Földesi Gergő, Pósa Roland, Éder Boldizsár (4.t),
Döme Rajmund, Klucsik Botond, Miklós Márton (4.b)
Gratulálunk a fiúknak és felkészítőjüknek, Party Pálné Cila néninek!XVIII. Országos Anyanyelvi Nap (2016.05.04)
Április 30-án 5 tagú küldöttmény látogatott el a budai Baár-Madas Református Gimnáziumba Kurdi Csabáné vezetésével. Itt zajlott a "Beszélni nehéz" körök országos találkozója és versenye. Öt nyelvi területen diákjaink nagyszerűen álltak helyet, a 15 díjból 4 iskolánkhoz került.
Tanulóink eredményei:
Ökrös Bence 8.a - helyesírás - I. hely
Party Noémi 7.t - helyesírás - III. hely
Virág Evelin 8.t - mondatjelölés - III. hely
Kormos Anni ZSófia 6.t - szépkiejtés - III. hely

Gratulálunk a helyezetteknek!Együttmüködés az Apor Vilmos Katolikus Fõiskolával (2016.05.04)
Ezekben a hetekben zajlanak iskolánban az Apor Vilmos Katolikus Főiskola végzős hallgatóinak vizsgatanításai. 14 hallgatót készítettek fel tanítóink - Blaha Mónika, Bucsekné Hurik Anita, Behányi Judit, Berta Istvánné, Herczegné Bálint Ágnes, Inotay Nóra, Orosziné Piszár Emerencia, Pallaginé Nagy Ágnes.
Minden egyes órán kint voltak a főiskolás oktatók is, és nagyon elismerően nyilatkoztak mind a gyerekek, mind a tanítók munkájáról. Ezúton köszönik meg iskolánk segítségét a végzősök felkészítésében.Magyarság Háza - beszámoló (2016.04.27)
A Határtalanul pályázat keretében a 7. évfolyam a Magyarság Házába látogatott, melyről Tóth Melinda 7.a osztályos tanulónk az alábbiakban számol be.

"Április 26-án 10 óra felé mikor már kicsengettek a 2 óráról mind a három hetedik osztály felszállt a buszra és már indultunk is.
Megérkeztünk a Magyarság Házába, ahol egy rövid filmet nézhettünk végig. Kosztolányi Dezső kiemelte a 10 legszebb magyar szót: láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír, erről szólt a kiállítás. A film után megnéztük a termeket. Szó volt a régi Magyarországról, hallhattunk a különböző ételekről. Sok érdekes látnivaló volt, amit meg is lehetett érinteni. Egyik teremben régi kardoikat, páncélt. Be is lehetett öltözni különféle katonai ruhákba. A kikapcsolódás érdekében volt egy hosszú asztal a,mi tele volt logikai játékokkal, hogy ne legyünk annyira fáradtak. A Magyarság Házából kiérve lesétáltunk a Budavári Palotához.
A kirándulás végére fáradtan szálltunk fel a buszra és foglaltuk el a helyünket. Mindenki jól érezte magát és tetszett is ez a sok minden.
Köszönjük a Tanárainknak, akik elhoztak minket egy ilyen szép helyre."Siker az országos angol tesztversenyen (2016.04.26)
2016. április 24-én iskolánk 7. osztályos tanulója, Berki Dávid a London Bridge angol nyelvi tesztverseny országos fordulóján vett részt. Maga a verseny már januárban elkezdődött, és csak a legjobban teljesítő diákok jutottak a megyei, majd az országos fordulóba. Egy tesztfeladatlap kitöltésével kellett a megszerzett tudásukat bizonyítani. A több hétig tartó felkészülésnek meglett az eredménye. Dávid az országos döntőben első helyezést ért el.
Gratulálunk a tanulónak és a felkészítő tanárának, Német Irénnek.Újabb sikerek a Diákolimpián (2016.04.26)
Szép sikereket értek el iskolánk 4. osztályos tanulói a városi és területi atlétikai versenyen április 25-26-án a Reménység pályán.

A lányok csapata II. helyezést ért el.
A csapt tagjai: Liszi Luca 4.t, Kovács Vanessza 4.t, Deskó Amira 4.t, Hajdú Brenda 4.b, Ponicsán Panna 4.b, Hunyadkürti Dóra 4.b

A fiúk csapata I. helyezett lett, így ők indulhatnak a megyei döntőn májusban Albertirsán.
A csapat tagjai: Földesi Gergő 4.t, Pósa Roland 4.t, Éder Boldizsár 4.t, Döme Rajmund 4.b, Klucsik Botond 4.b, Miklós Márton 4.b

Földesi Gergő egyéni összetettben is I. helyett lett.
Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítőjüknek, Party Pálné Cila néninek!

Földvárysok sikere a Pest megyei biológia versenyen (2016.04.26)
Április 23-án, szombaton a gödöllői Premontrei Gimnáziumban tartották a Herman Ottó XXVI. országos biológia verseny Pest megyei döntőjét. Iskolánkat Ponicsán Boldizsár 7. t és Szendi Adrienn 8. t osztályos tanulók képviselték. A két évfolyam versenyzői azonos feladatlapot oldottak meg. Az erős mezőnyben Adrienn és Boldizsár szerezte a legtöbb pontot, mindketten 92%-os teljesítményt nyújtottak. A verseny szabályai szerint azonban csak egyetlen diák mehet az országos döntőbe, ezért nekik egy újabb feladatlapot kellett kitölteniük, és csak annak értékelése után tudott a versenybizottság eredményt hirdetni. A középdöntő történetében egyébként hasonló helyzet már előfordult, akkor is két földvárys tanuló között dőlt el a továbbjutás. Az idei holtversenyes feladatsorban több helyes választ adott Szendi Adrienn, ezért ő képviseli Pest megyét május utolsó hétvégéjén, Kisújszálláson, a háromnapos országos döntőben.
Gratulálunk mindkét versenyzőnek, sok sikert kívánunk Adriennek és Nagy László Sándorné felkészítő tanárnak az országos megmérettetéshez!Földváry Alapítvány (2016.04.22)
Közhasznú alapítványunk immár 19 éve működik.
A kuratórium tagjai: szülők és pedagógusok.
A kuratórium elnöke: Földesiné Tóth Katalin szülő.
Jelenleg közel 1, 5 M Ft van az alapítvány számláján.

Az alapítvány bevételéből támogatjuk többek között a tehetséges tanítványaink versenyeztetését, a rászoruló tanulókat segítjük, hozzájárulunk a gyermekek nyári táboroztatásához, valamint iskolánk technikai felszereltségét bővítjük.

Bevételi forrásaink:
- Szülők 1%-os adófelajánlása
- Alapítványi bálból befolyt összeg
- Apor Vilmos Katolikus Főiskola azáltal, hogy iskolánk pedagógusai mentorálják a hallgatókat, készítik fel őket a pedagógus pályára.
- Jótékonysági est bevétele.

Az alapítvány adószáma és bankszámlaszáma:
Adószám: 18660654-1-13
Bankszámlaszám: 10103898-05167945-00000003

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 %-áról IDE kattintva érhető el, valamint az iskola portájáról elvihető.

Mindenkinek köszönjük, aki támogatja alapítványunkat!Megyei tanulmányi verseny a Földváryban (2016.04.21)
Harmadik alkalommal adott helyet a Váci Földváry Károly Általános Iskola a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny Pest megyei döntőjének. Április 15-én huszonhat iskolából érkeztek 5. és 6. évfolyamos diákok, összesen negyvennégyen a rangos tanulmányi versenyre. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ oktatási referense, a verseny felelőse, Paksi Csaba,
a KLIK Váci Tankerületének vezetője, Verebélyi Ákos, és az Ipoly Erdő Zrt. közönségkapcsolati vezetője, Lengyel László Zoltán.
Az ünnepélyes megnyitót követően a diákoknak 70 perc alatt kellett megoldaniuk az írásbeli feladatsort, mely a tankönyvi tudáson kívül a TermészetBÚVÁR folyóirat meghatározott témáira, a verseny névadójának életére, továbbá a Hortobágyi és a Duna-Dráva Nemzeti Parkra vonatkozott.
Amíg a zsűri a feladatlapokat értékelte, addig a gyereksereg a Katalinpusztai Kirándulóközpontban, az Ipoly Erdő Zrt. jóvoltából, terepi programon vett részt.
A verseny sajátossága, hogy az országos döntőbe megyénként csak egy tanuló juthat. Ezért az 5. és a 6. évfolyam győztese egy újabb feladatsort tölt ki. Több helyes válasszal az idén a Váci Földváry Károly Általános Iskola 5.a osztályos versenyzője, Rostás Eszter maga mögé utasította hatodikos vetélytársát, így ő képviseli Pest megyét Mezőtúron, a háromnapos országos megmérettetésen.
Az 5. osztályosok mezőnyében az alábbi eredmények születtek:
1. helyezést ért el:
Rostás Eszter, Váci Földváry Károly Általános Iskola,
felkészítő tanár: Nagy László Sándorné, elért pontszám: 90 pont
2. helyezést ért el:
Kékesi Márton, Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium,
felkészítő tanár: Dr. Roncz Béláné, elért pontszám: 80 pont
3. helyezést ért el:
Berkó Gréta, Somogyi Imre Általános Iskola (Abony)
felkészítő tanár: Benéné Egedy Erika, elért pontszám: 78 pont

A 6. osztályosok eredményei:
1. helyezést ért el:
Fűrész Eszter, Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium,
felkészítő tanár: Dr. Roncz Béláné, elért pontszám: 93 pont
2. helyezést ért el holtversenyben:
Nagy Karina, Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola,
felkészítő tanár: Szarvákné Földi Edit, elért pontszám: 86 pont
Vida Fanni, Budaörsi 1. számú Általános Iskola,
felkészítő tanár: Kovácsik Ildikó
3. helyezést ért el:
Bálint Zsófia, Váci Földváry Károly Általános Iskola,
felkészítő tanár: Nagy László Sándorné, elért pontszám: 81 pont

Minden versenyzőnek gratulálunk az elért eredményhez, Rostás Eszternek pedig sok sikert kívánunk az országos döntőhöz!

A verseny nem valósulhatott volna meg támogatóink nagyvonalú segítsége nélkül, melyet ezúton is köszönünk!
Támogatóink: Oktatási Hivatal, Ipoly Erdő Zrt., Blaha-Ker Bt., Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola.


A döntő napján készült képeket az alábbi linken találhatnak:
Képek

5. évfolyam
Eredménylista
Feladatlap megoldókulccsal


6. évfolyam
Eredménylista
Feladatlap megoldókulccsal
Földvárys siker a diákolimpia röplabdaversenyén (2016.04.20)
Iskolánk először indult a diákolimpia röplabda versenyszámában. A 7-8. osztályos fiúk elsőként a megyei elődöntőt nyerték meg Szentendrén március utolsó napján. Így bekerültek a megyei döntőbe, ahol másik három iskola csapatával kellett mérkőzniük a továbbjutásért, ezzel együtt pedig a bajnoki címért. A verseny rendezését iskolánk elvállalta, így a röplabdás fiúkat óriási szurkolótábor buzdította a tornateremben. Három izgalmas meccset játszottak, amely hat nyert szettet eredményezett. A csapat a sok edzésmunkának, kitartásuknak, okos, higgadt játékuknak és a csapatszellemnek köszönhetően elnyerték Pest megye bajnoki címét! Gratulálunk az aranyéremhez, és az országos elődöntőhöz hasonló szép sikert kívánunk!
A csapat tagjai: Bálint László, Bene Zsombor, Kohlmann Levente, Meskó Domonkos, Mester Csaba, Nagy Bence, Nagy Krisztián, Nagy Zoltán Gergő, Ponicsán Boldizsár. Edzőjük: Kareczkiné Csernák Dóra

Leendõ elsõsök figyelmébe ajánljuk (2016.03.31.)
Kérjük, hogy beiratkozásnál hozzák magukkal a következőket:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek személyigazolványa, lakcímkártyája, TAJ-kártyája
- a gyermek óvodai szakvéleménye (és ha van: szakértői szakvéleménye)
- szülő személyigazolványa és lakcímkártyája

Letölthető dokumentumok:
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról (2. számú melléklet)
Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogáról (3. számú melléklet)
Nyilatkozat a hit- és erkölcstan vagy erkölcstan választásáról

Tavaszi szünet (2016.03.23)
Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!

A tavaszi szünet 2016. március 24-től március 29-ig tart.
Szünet utáni első tanítási nap: 2016. március 30. (szerda), A hét szerinti órarend.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!Kaán Károly verseny Pest megyei döntõ 2016 (2016.03.10.)
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is iskolánk rendezi meg a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny Pest megyei döntőjét, melynek ideje: 2016. április 15. (péntek).
A nevezési határidő lejárt. Az alábbiakban közöljük a versenyre nevezett diákok névsorát.
Pest megyei döntő résztvevői 2016-ban

A versenynap programjáról IDE kattintva tájékoztatjuk a résztvevőket.

Térképek


Jó felkészülést kívánunk!


2015/16. tanév II. félév (2016.02.24)

Kapcsolódó link: http://officina.hu (forrás)Figyelem! (2016.02.17)
Asztalitenisz a Földváryban (2016.02.02)Alapítványi bál (2016.02.01)
Tisztelt Szülők és Csoporttagok!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Alapítványi bálra történő jegyvásárlás dátumát MEGHOSSZABBÍTOTTUK. Vacsorajegyek február 4-én (csütörtök) délig vásárolhatók.

Ezúton is köszönjük az eddigi támogatásukat. Továbbra is kérjük Önöket, hogy osztályonként 1-2 tálca sütéménnyel és tombolatárgyakkal legyenek szívesek hozzájárulni az est sikeréhez.

Segítségüket, támogatásukat köszönjük!

Iskolavezetés és Kuratóriumi tagok
Segédanyag a 8. évfolyam továbbtanulásához (2016.01.11)
Az alábbi linkek megnyitásával megtalálhatók a váci és Vác környéki középiskolák OM azonosítói és a tagozatkódjai. Amennyiben a választott iskola nem szerepel ebben a felsorolásban, akkor az Országos tagozatkódok jegyzékéből kell azt kikeresni.
Kérdés esetén forduljanak a tanuló osztályfőnökéhez.


Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
Piarista Gimnázium és Kollégium
Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium -Göd
Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Váci Madách Imre Gimnázium
Váci SZC Boronkay György Muszaki Szakközépiskolája és Gimnáziuma
Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolája
Váci SZC Király Endre Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Váci SZC Selye János Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája

Országos tagozatkódok jegyzékeSportdélután (2016.01.10)
Az elsősök vidám sportdélutánon ismerkedtek a különböző labdajátékokkal.
Képek az eseményről az alábbi linken találhatók.
Kapcsolódó link: http://goo.gl/photos/3bmHDNqCST6VbiVp8Figyelem (2015.11.30)
Az alábbiakban az egyik kereskedelmi csatorna megkeresését továbbítjuk.

A tv2 MOST minden eddiginél nagyobb dobásra készül.
Már többször bebizonyítottuk, hogy a nagy hang ott van a kicsikben is…
Ha jó vagy a táncban, zenében, éneklésben, ügyes vagy a sportban vagy bármiben, amitől leesik az állunk, téged keresünk! Ha elmúltál 5 éves, de nem vagy még 16, jelentkezz szüleiddel ezen a címen: tehetseg@tv2.hu
Mert a nagy tehetség ott van a kicsikben is!

Bővebb információ

Bízzunk a gyerekek sikerében!
A tv2 casting csapataSportdélután (2015.11.28.)
November 27-én sportdélutánt tartottunk a 4. osztályos tanulóknak. Sokféle játékkal telt el az idő a tornateremben. Játszottunk fogókat, bombázót és még kötelet is másztunk. Ezen a délutánon mindenki jól érezte magát!
Deskó Amira, Kovács Vanessza 4.tÚjra Határtalanul! (2015.11.25.)
Ebben a tanévben is kirándulhatunk a 7. évfolyammal a Felvidékre. A tanulmányi kirándulás témája ezúttal a szabadságharc és a reformkor lesz, hiszen névadónk is szorosan kapcsolódik ehhez a témához. Az elnyert 1.160.000 forintból 43 diák 5 kísérővel látogatja végig a reformkori helyszíneket: Selmecbánya, Nagyszombat, Pozsony, Komárom stb. A kirándulás indőpontja: 2016. május közepe.

Emléktábla avatása (2015.11.24.)
100 éve született Lőrincze Lajos nyelvész, az Édes Anyanyelvünk rádióműsor elindítója, a Magyar Nyelvőr, az Édes Anyanyelvük, Nyelvünk és kultúránk folyóiratok szerkesztője. Emlékére táblát avattak a Duna-parti Liszt Ferenc sétányon, mely a nyelvész feleségének egykori lakóhelye volt, s később együtt is gyakran látogatták. Az ünnepélyes átadót megtisztelte Wacha Imre nyelvész, beszédtanár is. Iskolánkat a Beszélni nehéz szakkör három tagja: Drenkovics Réka, Hegyesi Noémi és Rostás Eszter, valamint Kurdi Csabáné szakkörvezető képviselte az ünnepélyen.Duna-Dráva a Tehetségekért (2015.11.16)
Idén 11. alkalommal került kiírásra a Duna-Dráva Cement Kft. tehetségpályázata, melyet városunkban általános iskolánként 2-3 tanuló nyerhetett el. Pályázati anyagot azok a 7-8.osztályos diákok nyújthattak be, akik sikeresen szerepeltek az előző években megyei vagy országos tanulmányi illetve sportversenyeken. November 13-án ünnepélyes keretek között vette át a nyerteseknek szóló oklevelet iskolánk három tehetséges, szorgalmas és kitartó nyolcadikos tanulója: Szendi Adrienn, Bálint László, Mester Csaba. Gratulálunk eddigi sikereikhez! A szülőknek és a pedagógusoknak külön köszönet jár, hogy a háttérben álltak, ösztönözték, segítették, bátorították a gyermekeket! Kívánjuk, hogy a díjazottak az ösztöndíj támogatásával elérhessék kitűzött céljaikat, s további sikereket tudhassanak magukénak!Álláslehetõség (2015.10.28)
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete a
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Váci Földváry Károly Általános Iskola
technika - bármely szakos általános iskolai tanár
munkakör betöltésére

A részletes pályázati kiírás az alábbi linken tekinthető meg:

Pályázati kiírás
Forradalmi megemlékezés (2015.10.22)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett műsorban nyitásként Patrik Judit - a Váci Bartók Béla Zeneiskola tanára - zongorán adta elő Chopin e-moll "Kis esőcsepp" prelűdjét, majd 6. és 7. évfolyamos tanulók, valamint az iskola énekkara elevenítették fel az 59 évvel ezelőtti eseményeket.
Az iskolai megemlékezést a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium rendhagyó történelem órája követte, melyen a 7. és 8. évfolyamos tanulók az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hadseregeinek felépítésével ismerkedhettek meg. Bakó Zsolt hagyományőrző huszár hadnagy; Újhegyi Péter hagyományőrző huszár őrmester és Hostyinszki Attila honvédtűzér vetített képes bemutatóval, korhű öltözetek és fegyverek bemutatásával tették teljessé az előadást. Ezúton is köszönjük a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek az óra létrejöttét!

Kapcsolódó link: http://goo.gl/photos/yzBze74XX4Gw1HQx8Szeptemberi-októberi életképek (2015.10.15)
Péchy Blanka anyanyelvi tábor (június)

Népmese napja, Óvodások látogatása

SZAVAD Futóverseny

Európai Mobilitási Hét

Állatok világnapja alkalmából alsós rajzverseny

Állatok világnapja alkalmából rendőrkutyás bemutató

Árpád-napi versenyeredmények (2015.10.12)
Iskolánk 2., 3. és 4. osztályos tanulóiból álló csapata az Árpád-napon váltóversenyen vett részt. A 7 induló iskola csapata között megszereztük az I. helyet.
A csapat tagjai:
Fejes Balázs 2.t, Kovács Dominika 2.t, Selmeci Ákos 2.t, Wanderlich Boglárka 2.t
Drábik Jana 3.t, Kovács Zsófia 3.a, Selmeci Tamás 3.a, Makrai Nándor 3.a
Döme Rajmund 4.b, Hajdú Brenda 4.b, Liszi Luca 4.t, Pósa Roland 4.t


FELSŐ TAGOZAT
Matematika verseny
IV. hely: Scheibert Márton 5.a
II. hely: Gyömbér Marcell 6.b
VI. hely: Nagy Zoltán Gergő 7.t

Magyar nyelvi játék
IV. hely: 7. osztályos csapat
Tagjai: Bossányi Bettina 7.a, Kajtor Zsaklin 7.t, Party Noémi 7.t, Mikulás Krisztina 7.t

II. hely: 8. osztályos csapat
Tagjai: Balázs Anett 8.t, Boahane Afua Jacqueline 8.t, Nagy Krisztián 8.t, Virág Evelin 8.t

Környezetvédelmi csapatverseny V. hely
A csapat tagjai: Földesi Bence 7.t, Ponicsán Boldizsár 7.t, Szendi Adrienn 8.t, Mester Csaba 8.t, Nagy István 8.a

Rajzpályázat keretén belül Wass Albert: Emese álma című magyar monda feldolgozása
II. hely: Mártai Tamara 5.t


Gratulálunk a versenyzőknek!Órarendek, munkaterv (2015.10.08)
Alsó tagozat órarendje

Felső tagozat órarendje


A 2015/16. tanév munkaterve

Vác Város Kiváló Diákja (2015.09.28)
A hagyományoknak megfelelően ismét díjazták a 2014/2015. tanévben kimagasló tanulmányi és versenyeredményeket elért tanulókat. A Vác Város Kiváló Diákja díj átadására 2015. szeptember 24-én ünnepélyes keretek között került sor a Városházán. Idén összesen hat váci tanuló, három általános- és három középiskolás részesült elismerésben, közöttük iskolánk idén végzett tanulója Máró Zsófia Laura vehette át az oklevelet és a könyvutalványt.
Zsófia az előző tanévben DDC ösztöndíjban részesült, a tanév végén pedig Földváry Emlékplakettet kapott folyamatos tanulmányi, egyéni és csapatversenyeken elért kimagasló eredményeiért. Jelenleg a Váci Madách Imre Gimnázium angol nyelvi előkészítő osztályának tanulója.

Gratulálunk Zsófinak az elismeréshez, és középiskolai tanulmányaihoz sok sikert kívánunk.Európai Mobilitási Hét - szép alkotás, szép eredmény! (2015.09.18)
Iskolánk az elmúlt évekhez hasonlóan idén is részt vett a Vác városa által szervezett programokon.
Szeptember 16-án a Készenléti Rendőrség munkatársai lóval várták a 4.b osztályosokat a Hétkápolnánál. A lovas bemutató után ujjlenyomatot vettek a tanulóktól, végül pedig a rendőrautó szirénáját is kiróbálhatták.
Szeptember 18-án pedig iskolánkba látogatott a Váci Rendőrkapitányság két rendőre. A rendőrök a 6. évfolyamos diákoknak tartottak közlekedésbiztonsági előadást, mely elsősorban a gyalogos és kerékpáros szabályok felelevenítéséről szólt. Az előadás végén a tanulók szabadon feltehették a kérdéseiket.
Ezúton is köszönjük a bemutatókat és az előadást!

Szeptember 22-én, az Európai Mobilitási Hét zárónapján iskolánk diákjai izgalmas vetélkedőkön vettek részt. Két osztállyal képviseltettük magunkat az ügyességi játékokon. Volt kötélhúzás, rollerezés, biciklizés, előadás a madarakról, valamint aszfaltrajzverseny. A napsütéses időben, a hangulatos Duna-parton élmény volt alkotni a színes krétákkal. Az eredményhirdetéskor nagyon örültünk, hogy I. helyezést értek el a földvárysok is.Szülõi értekezletek (2015.09.04)


Legsportosabb osztály (2015.06.12)
2015. június 5-én befejeződött a DÖK egész éven átívelő sportversenye. A 8 állomásból álló vetélkedő a Váci Földváry Károly Általános Iskola legsportosabb osztálya címért, egy tortáért és egy szabadnapért zajlott.
A verseny eredménye:
III. hely: 7.a
II. hely: 6.b
I. hely: 6.t

Újabb elismerések pedagógusainknak (2015.06.07.)
Magyarországon 1952 óta ünnepeljük június első vasárnapján a pedagógusokat. A három éve megalakult Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pedig már harmadik alkalommal köszöntötte egy ünnepség keretében a Váci Tankerület dolgozóit. Hétfő délután a Madách Imre Művelődési Központ Kamara terme adott otthont az eseménynek, melyen a térség intézményvezetői és az idén elismerésre jelölt pedagógusok vettek részt.

Pedagógusnap alkalmából Elnöki oklevelet kaptak iskolánkból az alábbi pedagógusok:
Berta Istvánné, Cser Gézáné, Nagy László Sándorné, Pallaginé Nagy Ágnes és Zsigmond Ildikó

Gratulálunk!

Kapcsolódó link: http://estv.hu/print.php?news.27431Városi elismerés (2015.06.04)
Ezúton gratulálunk Csurja Jánosné tanítónknak, aki az oktatás-nevelés területén végzett áldozatos munkájáért "Vác Város Tehetséggondozásáért" kitüntető elismerésben részesült.


Aszfaltrajzverseny (2015.06.03)
A Váci Rendőrkapitányság szervezésében június 2-án aszfaltrajzversenyen iskolánk alsó és felső tagozatos diákjai első helyezést értek el.

A 4.a osztályos csapat - Gyalogkakukk - tagjai:
Drenkovics Réka, Hegyesi Noémi, Rudics Dominik, Scheibert Márton, Nagy Henrietta és Varga Dóra. Felkészítőjük: Wagnerné Balik Kitti

A 7.b osztályos csapat - Kékhajúak - tagjai:
Csámpai Vivien, Csutoros Réka, Hunyadkürti Lilla, Schulcik Noémi, Szabó Nikolett, Veres Boglárka. Felkészítőjük: Bundikné Gerengay Ildikó

Gratulálunk!

Felvidéki kirándulás a hetedik évfolyamnak (2015.05.22.)
Iskolánk 7. évfolyamos tanulói 2015. május 6-8. között felvidéki kiránduláson vettek részt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben pályázatot hirdet a 7. évfolyamosok számára Határtalanul címmel. A Váci Földváry Károly Általános Iskola már másodszor nyert 3 napos felvidéki körutazást: „Felvidéki barangolások a kurucok nyomában”.
Az idén 1099340 Ft-ot kaptunk 44 diák és 5 kísérőtanár számára, melyet a szállás és az utazás költségeire fordítottunk. A légkondicionált busszal a következő helyszíneket látogattuk meg. Első nap: ipolysági magyar tannyelvű alapiskola és a bányavárosok (Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya). Második nap: Csorba-tó, Szepesi vár, Lőcse. Harmadik nap: Kassa, Füleki vár. A történelmi emlékhelyeken idegenvezetői ismertetés, diák kiselőadások, szavalatok hangzottak el, valamint két helyen is koszorút helyeztünk el. Az élményekről tanulóink így írtak: „Bennem a legnagyobb nyomot a Kassa főtere és a DOM hagyott. Csodaszép a templom és a szökőkút.” „A Füleki vár volt a legjobb, amikor felmásztunk a régi romos várfalakra.” „Nekem az tetszett, hogy voltunk lent az ezüstbányában és fent a Magas Tátrában is, nagy élmény volt napsütésben, májusban hógolyózni”.

A háromnapos kiránduláson készített képek az alábbi linken tekinthetők meg. A képek folyamatosan bővülnek.


Kapcsolódó link: http://goo.gl/photos/yN6nALo3XW5wBQd48Diákolimpiai eredmények (2015.05.19)
Iskolánk sportolói szép sikereket értek el a Diákolimpia területi atlétika versenyen.
Lányok:
III. korcsoport 4. helyezés
II. korcsoport 2. helyezés

Fiúk:
IV. korcsoport 2. helyezés
III. korcsoport 1. helyezés
II. korcsoport 1. helyezés

Egyéniben Scheibert Márton 3. helyezett. Horváth Zsófia 1. helyezett lett.
A II. korcsoportos fiúk a Pest megyei döntőn képviselték iskolánkat, ahol 6. helyezettek lettek.
A csapat tagjai: Nagy Márk 5.t, Scheibert Márton 4.a, Sárosi Olivér 4.a, Rudics Dominik 4.a, Földesi Gergő 3.t, Makkos Gergely 4.t
Horváth Zsófia 4.t egyéni összetettben 6. helyezett lett.
Megyei angol nyelvi verseny (2015.05.18)
Május 15-én tanulóink a Bárdos Lajos Általános Iskola által szervezett megyei angol nyelvi komplex versenyen vettek részt Dunakeszin. A diákoknak több területen kellett tudásukról számot adni. A feladatok közt szerepelt hallás utáni szövegértés, mondatok kiegészítése és szövegértelmezés. Berki Dávid 6.b és Mester Csaba 7.t osztályos tanulók a saját korosztályukban a 6., Ökrös Bence 7.a osztályos tanuló pedig a 7. helyen végzett.
A szép eredményekhez gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak.


Méhecske matematika verseny (2015.05.13)
A Méhecske matematika verseny Pest megyei döntőjében iskolánkat öt tanuló képviselte. Greff Dávid 3.t osztályos tanuló 7. helyezést ért el, felkészítője Pohárnikné Sári Marianna, Scheibert Márton 4.a osztályos tanuló 1. helyet ért el, felkészítője Wagnerné Balik Kitti.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek!


Iskolai matematika verseny (2015.05.08)
Iskolánk 3. évfolyamos tanulóinak három fordulóból álló matematika versenyt rendeztünk. A megmérettetésen a következő eredmények születtek.
I. hely: Deskó Amira 3.t
II. hely: Inotay Réka Lili 3.a; Boleraczki Dávid Lajos 3.a
III. hely: Kohr Kitti 3.t
Kiss Gergő László 3.b osztályos tanuló különdíjban részesült.
Siker a Herman Ottó biológia verseny megyei döntõjén! (2015.04.30)
Április 25-én, szombaton a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban rendezték a Herman Ottó országos biológia verseny Pest megyei fordulóját. Iskolánkat Szendi Adrienn 7.t és Rostás Gergely 8.a osztályos tanulók képviselték. A két évfolyam versenyzői azonos feladatlapot oldottak meg. Adrienn a nehéz versenyben a VII. helyet szerezte meg, Gergő a VIII. helyezést érte el.
Gratulálunk mindkét versenyzőnek és a felkészítő tanárnak Nagy László Sándornénak.Kaán Károly Pest megyei döntõ - beszámoló (2015.04.20)
Iskolánkban rendeztük meg a KAÁN KÁROLY XXIII. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY Pest megyei döntőjét.
A megmérettetésen 24 iskola 35 tanulója (18 fő 5. osztályos és 17 fő 6. osztályos) vett részt.

Az 5. osztályosok mezőnyében az alábbi eredmények születtek:
1. helyezést ért el holtversenyben:
Horváth Levente Áron (jelige: pannon gyík), Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Gödöllő),
felkészítő tanár: Horváthné Szakál Sára, elért pontszám: 84 pont
Szekeres Hanna (jelige: magyar tarsza), Váci Juhász Gyula Általános Iskola,
felkészítő tanár: Palásthy Csilla, Prekup Valérné, elért pontszám: 84 pont
2. helyezést ért el:
Nagy Karina (jelige: széki lile), Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola,
felkészítő tanár: Szarvákné Földi Edit, elért pontszám: 83 pont
3. helyezést ért el holtversenyben:
Györök Ákos (jelige: sisakos sáska), Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium,
felkészítő tanár: Német-Nusser Katalin, elért pontszám: 80 pont
Szécsényi Tamás (jelige: csíkos szöcskeegér ), Váci Mihály Katolikus Általános Iskola (Nagykáta),
felkészítő tanár: Ötvösné Lengyel Andrea, elért pontszám: 80 pont
Iskolánkat ezen az évfolyamon Bálint Zsófia 5. t osztályos tanuló képviselte, aki 5. helyezett lett
77 ponttal. Gratulálunk!
A 6. osztályosok eredményei:
1. helyezést ért el:
Kállay Hanga (jelige: óriás királyharaszt) Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium,
felkészítő tanár: Kitzinger István, elért pontszám: 100 pont
2. helyezést ért el:
Ponicsán Boldizsár (jelige: adriai sallangvirág) Váci Földváry Károly Általános Iskola,
felkészítő tanár: Bundikné Gerengay Ildikó, Nagy László Sándorné, elért pontszám: 94 pont
3. helyezést ért el:
Bobály Anna (jelige: bánáti bazsarózsa) Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium,
felkészítő tanár: Dr. Roncz Béláné, elért pontszám:92 pont

A versenykiírás szerint az országos döntőbe jutáshoz újabb feladatsort kellett megoldania az évfolyamok első helyezettjeinek. Az itt megszerezhető 15 pontból Kállay Hanga (jelige: óriás királyharaszt) 15 pontot ért el, így az országos döntőben Ő, az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 6. osztályos diákja, Kitzinger István tanítványa képviseli Pest megyét.
Minden versenyzőnek gratulálunk az elért eredményhez, Kállay Hangának sok sikert kívánunk az országos döntőhöz!

A döntő napján készült képeket az alábbi linken találhatnak:
Képek

5. évfolyam
Eredménylista
Feladatlap megoldókulccsal

6. évfolyam
Eredménylista
Feladatlap megoldókulccsal

Kaán Károly verseny megyei fordulója (2015.04.09)
Kaán Károly XXIII. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny
Pest megyei döntő 2015. április 17. (péntek)

5. évfolyam
Nevezési lista


6. évfolyam
Nevezési lista


A verseny programja
8.30 – 9.10: regisztráció, adatlapok kitöltése az iskola aulájában, nevezési díj befizetése
9.15 – 9.45: megnyitó az iskola aulájában
9.45 – 10.00: a versenyhelyszín elfoglalása
10.00 – 11.10: a feladatlap megírása terembeosztás szerint az iskolában, előadás a kísérő pedagógusoknak az iskola Herman Ottó szaktantermében
11.30 – 12.15: ebéd a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak
12.30 – 13.45: szervezett városnézés a résztvevőknek
11.45 – 14.00: a feladatlapok javítása
14.00 – 14.15: az eredmények ismeretében a legtöbb pontot szerző 5. és 6. osztályos versenyző újabb feladatsort old meg (csak egy tanuló mehet az országos döntőbe)
14.30 – 15.00: eredményhirdetés az iskola aulájábanNegyedikes matematika verseny (2015.04.08)
Háromfordulós iskolai matematika verseny zárult a 4-eseknek.

1. helyezést Mártai Tamara Mónika (4.t) és Party Ádám (4.a)
2. helyezést Faludi Sára Borbála (4.t)
3. helyezést Palágyi Levente (4.t) ért el.

Gratulálunk nekik és felkészítőiknek, Csurja Jánosnénak és Wagnerné Balik Kittinek.

Muffin sütés az iskolában (2015.03.29)
A március 20-án, péntek délután megtartott muffin sütő versenyen 10 fő - 5. és 6. évfolyamos tanuló - vett részt. A gyerekek izgatottan készültek erre a versenyre. Jól „felszerelkezve” érkeztek, nagy hozzáértéssel és élvezettel kezdtek hozzá a munkához. A fiúk csapata - akik életük első muffinját sütötték - is lelkesen keverte-kavarta a hozzávalókat. A versenyzők alig várták ki a sütés végét, hogy milyenek is lesznek a díszítésre váró sütik. A muffinok feltálalásához a csapatok sokféle és különleges dekoráló anyagot hoztak és használtak fel. Minden résztvevő elégedett volt az elkészült munkájával. Kreatív, egyedi műalkotások születtek, ami megnehezítette a zsűri dolgát. A döntésnél figyelembe vettük a muffin ízvilágát, a tészta állagát, és nem utolsó sorban a feltálalást. Minden versenyző jutalomban részesült.

Anita néni és Ildi néniFõiskolai hallgatók a Földváryban (2015.03.27)
Iskolánk a tavalyi tanévtől szoros kapcsolatot ápol az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával.
Ennek keretén belül főiskolai hallgatók számára biztosítunk lehetőséget, hogy alsó és felső tagozatos osztályainkban hospitálhassanak különböző tanórákon. Az idei tanév első félévében 17, második félévben 16 tanítójelöltet fogadtunk. Kollégáink vezetésével készülnek fel saját óráik megtartására és vizsgatanításukra.
A mai napon a ’Nemzetközi hét’ alkalmából külföldi pedagógusképző intézményekből spanyol, belga, dán és magyar hallgatók érkeztek hozzánk.
Német Irén, angol szakos tanár előadást tartott nekik iskolánkról és városunkról. Ezután megismerkedhettek tanulóinkkal és az épülettel is.
2 angol órát látogattak meg, melyet a 3. b osztályban Német Irén, az 5. t osztályban Sóron Zsuzsa, angol szakos nyelvtanárok tartottak.
A fiatalok elismerően nyilatkoztak az iskoláról és a látottakról.
Nyílt órák 2015 (2015.03.21)

Ligettakarításon a 4.t (2015.03.21)
A 4.t.s környezetvédők is bekapcsolódtak az "Adj egy napot a Ligetnek!" programba. A lelkes csapat a Gombás-patak környékét tisztította meg.


Figyelem (2015.03.15)
Tisztelt Leendő Elsős Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket alábbi programjainkra
Alsós eredmények (2015.03.15)
A Petőfi-napokon a 3-4. évfolyam "Szépolvasási" versenyén Inotay Réka Lili 3.a osztályos tanuló II. helyezést ért el.
Ugyanitt "Az erdő a kedvenc évszakombam" témájú rajversenyen Bogácsi Bernadett Boglárka III. helyezett lett.
Gratulálunk a szép eredményekhez!


Zrínyi Ilona matematikaverseny (2015.03.14)
Február 20-án rendezték meg a Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóját. Iskolánkból a 2-8.évfolyamokról összesen 42 tanuló jelentkezett a tesztversenyre. A legjobb eredményt az 5.b osztályos Gyömbér Marcell érte el, aki a közel 400 fős mezőnyből évfolyamán az előkelő 10. helyen végzett! Felkészítő tanára Simon-Szendrey Rita tanárnő volt. Gratulálunk a szép eredményhez!Varga Tamás matematikaverseny (2015.03.14)
A Varga Tamás matematikaverseny az egyik legnívósabb megmérettetés a matematika területén. Az iskolai fordulóból Szendi Adrienn, Bálint László, Mester Csaba 7. osztályos tanulók és Poszlóczki Ákos, Molnár Attila 8. osztályosok jutottak tovább a megyei döntőbe. Az országos fordulóba Bálint László jutott be megyei hatodikként, évfolyamából egyedüli váciként. Felkészítő tanáruk Kareczkiné Csernák Dóra volt. Gratulálunk a sikerekhez!


XVII. Országos anyanyelvi nap (2015.03.14)
Az Anyanyelvápolók Szövetsége szervezésében idén is megrendezték Budapesten a Baar-Madas Református Gimnáziumban az anyanyelvi napot. Iskolánk is tagja a "Beszélni nehéz" mozgalomnak,. így Kurdi Csabáné magyartanár öt diákkal utazhatott a versenyre. Kormos Anni Zsófia 5.b osztályos szépkiejtési; Ökrös Bence 7.a helyesírási; Party Noémi, Virág Evelin és Csutoros Réka nyelvi csapatversenyen vettek részt. Az izgalmas vetélkedőn Ökrös Bence I. helyezést ért el. Gratulálunk a diákoknak!


Iskolai megemlékezés (2015.03.13)
Iskolánk a hagyományok szerint ünnepi műsorral emlékezett meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról. A 4.a osztály idézte fel 1848. március 15-e történéseit. Műsorokat nagy tetszéssel fogadták a Burgundia utcai Idősek Otthonában és a Budapesti főúton lévő Idősek Napközi Otthonában is. Felkészítőjük Wagnerné Balik Kitti és Szabadosné Józsa Krisztina


Újabb sikeres megyei szereplés történelembõl (2015.03.07)
Az országos történelem verseny iskolai fordulójában eredményesen szereplő diákjaink közül a megyei fordulóba hárman kaptak meghívást. A Pest megyei döntőn tanulóinknak a középkori Európa (476-tól) és Magyarország történetéről (900-tól 1301-ig) kellett tudásukról számot adniuk. A szoros megmérettetésben mindannyian előkelő helyen végeztek. A 7-8. osztályosok számára meghirdetett versenyen a következő eredmények születettek:
Holtversenyben IV. helyezést ért el Grancsa Dominika (8.a) és Rostás Gergely (8.a), VI. helyen végzett Szendi Adrienn 7.t osztályos tanuló.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáruknak: Majerné Molnár Gabriellának!


Játékos sportdélután (2015.02.28)
Február 27-én játékos sportdélutánt szerveztünk a 4. évfolyamos diákjainknak. A két osztály tanulóiból kialakított vegyes csapatok a bemelegítést követően sorversenyezhettek és kosárlabdázhattak. A délután nagyon vidáman telt. Mindenki jól érezte magát.

Mesemondó verseny Diósjenõn (2015.02.27)
Diósjenőn, a Szentgyörgyi napokon részt vettünk a mesemondó versenyen, melyre tíz iskolából 23 versenyző indult a második osztályos korcsoportban.
Csépe Zoltán 2.t osztályos tanulónk a "Sült hal illata, pénz csörgése" című japán népmesével I. helyezést ért el. Felkészítője Berta Istvánné tanító volt. Gratulálunk!


Kazinczy-verseny (2015.02.24)
Február 13-a péntek „szerencsét” hozott iskolánknak, ami természetesen tehetséges diákjaink tudása nélkül nem valósulhatott volna meg.
A Kazinczy-verseny megyei/területi versenye ebben az évben is az Árpád Fejedelem Általános Iskolában zajlott az előző évekhez hasonlóan. Kerekes Barnabás az Anyanyelvápolók Szövetségének társelnöke foglalta el a zsűri elnöki széket. A diákok két szöveggel mérték össze tudásukat: egy szabadon választott és egy kötelező magyar nyelvű XX-XXI. századi író művével. A résztvevők nagy száma miatt (30-40 fő) délutánig eltartott a verseny. A vendéglátó iskola pizzával kedveskedett nekünk.

Az 5-6.osztályos korosztályban
Kormos Anni Zsófia 5.b I. helyezést,
Party Noémi 6.t VI. helyezést ért el.

A 7-8. osztályos korosztályban
Kerékgyártó Bence 7.a IV. helyezést,
Ökrös Bence 7.a VIII. helyezést szerzett.

Gratulálunk a résztvevőknek!
Felkészítő tanáruk Kurdi Csabáné volt.
Alsó tagozatosok nyelvtan-helyesírási versenye (2015.02.24)
Februárban évfolyamonként megrendeztük az alsós nyelvtan-helyesírási versenyt. A szervezők Szűcsné Hegyi Mária, Behányi Judit és Szabadosné Józsa Krisztina voltak. A versenyfeladatokat több mint 50 diák oldotta meg.
Nagyon szép eredmények születtek.

II. évfolyam
1. Szabó Henriett
2. Bachor Mirella és Bognár Tímea
3. Fodor Zsófia
4. Horváth Adrienn

III. évfolyam
1. Inotay Réka
2. Liszi Luca
3. Szántai Sára és Deskó Amira
4. Hunyadkürti Dóra

IV. évfolyam
1. Faludi Sára
2. Mártai Tamara
3. Povázsai Dorka
4. Varga Dóra

Minden versenyzőnek gratulálunk!
Öten az országos döntõben! (2015.02.23)
Az idén is földvárys sikerekről számolhatunk be a Lotz János országos szövegértési és helyesírási versenyen.
Iskolánk 7-8. évfolyamának tanulói ebben a tanévben is megméretették tudásukat a Lotz-verseny iskolai fordulóján. A megyei döntőbe a hetedik évfolyamról nyolc, a nyolcadikosok közül pedig négy tanulónknak sikerült bejutnia. Ott minden várakozásunkat felülmúlva szerepeltek tanítványaink.
Nemcsak kiváló eredményeket értek el, hanem mindkét évfolyamon sikerült az első helyezést is megszerezniük.

Pest megyei helyezetteink:
7. évfolyam
Bálint László 7.t 1. hely
Szendi Adrienn 7.t 3. hely

8. évfolyam
Máró Zsófia 8.a 1. hely
Benda Boglárka 8.a 3. hely
Poszlóczki Ákos 8.t 3. hely

Külön öröm, hogy mindnyájan olyan magas pontszámot értek el, hogy bekerülhettek az országos döntőbe, ahol a 7. évfolyamon 34, a 8. évfolyamon 30 fős mezőnyben küzdhetnek meg az országos helyezésekért.
Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményhez és felkészítő tanáruknak, Zsigmond Ildikónak!
Szépolvasási verseny (2015.02.11)
Iskolánk január 29-én rendezte meg a "Szépolvasási versenyt" a 3. és 4. osztályos tanulóknak. A verseny két részből állt. Az első részben a gyerekek egy előre ismert mesét olvastak fel. A második részben pedig egy ismeretlen szöveget kellett a zsűri előtt pontosan, hangsúlyozva felolvasni. A versenyt a második rész döntötte el. Ez alapján a következő eredmények születtek

3. évfolyam
I. Inotay Réka
II. Kohr Kitti
III. Kovács Blanka
Különdíj: Kiss Gergő László

4. évfolyam
I. Party Ádám
II. Varga Dóra
III. Rostás Eszter
Különdíj: Mártai Tamara
ŐSZI PAPÍRGYŰJTÉS

2016.10.11-én 12.00-16.00
2016.10.12-én 7.30-16.00
2016.10.13-án 7.30-12.00
kerül megtartásra
 
2600 Vác, Nagymező utca 14.   Tel., fax: 06 27 315 297   E-mail: foldvarytitkarsagvac@gmail.com
Készítette: GEDEON Tárhely: HostCity